Michopulu Petra

Zástupce ředitele – gymnázium
Anglický jazyk, výtvarná výchova

Černík Marek

Zástupce ředitele – základní škola
Třídní učitel