fbpx
Nový PORG Praha
En
Tým Porgu

Janda Martin

Tělesná výchova, zeměpis

Vzdělání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Učitelství pro SŠ – obor tělesná výchova a zeměpis

Praxe

Martin vystudoval učitelství tělesné výchovy a zeměpisu na UJEP, protože ho vždy bavil sport a poznávání světa. Díky studiu fotbalové licence se již při studiu podílel na trénování čáslavské fotbalové mládeže a zde měl také na starost vedení sportovních tříd na SZEŠ. Své učitelské zkušenosti sbíral dále na gymnáziu v Čáslavi a Českolipská v Praze. Od roku 2009 působí na Novém PORGu.

Zájmy

Když byl Martin malý, chtěl být Vinnetouem nebo fotbalistou. Stal se učitelem. Zájem o sport a poznávání světa se snaží předávat studentům v teoretické i praktické rovině. Svůj volný čas tráví převážně s rodinou, rád si však najde chvilku na aktivní sportování, kulturu či dobrou knihu.