PORGovský septimán na univerzitě v Mnichově

Student septimy, Filip K., absolvuje v rámci projektu pro nadané žáky gymnázií ve školním roce 2022/23 zimní semestr  na prestižní Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Filip bude pro tuto univerzitu prvním studentem ze zahraničí, který tento program absolvuje. Program je  jinak určen výhradně německým studentům. Přejeme mu hodně úspěchů při studiu a hodně nových zkušeností.

PORG a finanční gramotnost

Podle průzkumu České bankovní asociace si 70% dospělých v ČR myslí, že by se finanční vzdělávání mělo rozvíjet prostřednictvím školy. Zároveň se 58% dospělých domnívá, že se školy touto problematikou zabývají málo nebo vůbec.   To ale neplatí pro ostravský PORG! V tercii či kvartě nabízíme dětem volitelný seminář z finanční a ekonomické gramotnosti, v kvintě či sextě pak volitelný ekonomický seminář. […]

PROM NIGHT…Maturitní ples 2022!

Vážení rodiče, milí studenti a přátelé školy, dovolte nám pozvat Vás jménem našich letošních studentů oktávy na maturitní ples, kde budou pasováni naši oktaváni do stavu maturantského a současně naši primánci do stavu studentského😊. Ples se letos uskuteční již v listopadu, a to konkrétně v sobotu 26. 11. 2022 od 17:00 hod. v Gongu v Dolní oblasti Vítkovic. V současné době studenti usilovně pracují na […]

AP kurzy a zkoušky – nová příležitost pro naše studenty

Od září 2023 se naše škola zapojila do pokusného ověřování uznávání mezinárodních Advanced Placement (AP) zkoušek v profilové části maturity, které vyhlásilo MŠMT. Našim studentům se tak otevírá unikátní příležitost získat známku z oborové zkoušky s mezinárodní platností. AP zkoušky jsou celosvětově uznávané oborové zkoušky, které v angličtině skládá každoročně pět milionů středoškoláků a které nyní i našim studentům pomohou otevřít […]

PORG Ostrava má svou první studentku na PRINCETONU

Jana Buchtová, naše loňská studentka oktávy, se stala první absolventkou ostravského PORGu, která byla přijata na jednu z nejprestižnějších univerzit v USA, na Princeton. O výjimečných studijních předpokladech Jany svědčí i její excelentní výsledek u mezinárodní IB maturity, kdy dosáhla nejvyššího možného počtu bodů, a to 45. Gratulujeme a držíme palce v dalším studiu!