fbpx
PORG Ostrava
En
POG důležitá sdělení

PORG a finanční gramotnost

Podle průzkumu České bankovní asociace si 70% dospělých v ČR myslí, že by se finanční vzdělávání mělo rozvíjet prostřednictvím školy. Zároveň se 58% dospělých domnívá, že se školy touto problematikou zabývají málo nebo vůbec.  

To ale neplatí pro ostravský PORG! V tercii či kvartě nabízíme dětem volitelný seminář z finanční a ekonomické gramotnosti, v kvintě či sextě pak volitelný ekonomický seminář. Kdo to s ekonomií myslí vážně, může absolvovat mezinárodně uznávané kurzy AP Microeconomics a AP Macroeconomics v septimě.  

Ani to ale není vše, letos jsme se rozhodli zapojit do výuky základů finanční gramotnosti a také do účasti na Olympiádě finanční gramotnosti již studenty primy! V dnešním světě plném finančních nástrah tak naši studenti získají všechny předpoklady pro to, aby s penězi nakládali zodpovědně.