fbpx
PORG Brno

1. stupeň ZŠ Brno

TOP 10
NPG z médií

Top 10 soukromých středních škol

Jak jsou na tom soukromé střední školy v Česku? Co se týče přípravy studentů a jejich následného studia na nejprestižnějších zahraničních univerzitách světa, nadstandardně dobře. Forbes tak

Číst více »
PORG Brno ZŠ
PB aktuality

Nová základní škola Brno

PORG Brno připravuje otevření prvního stupně nové základní školy v areálu Nové Zbrojovky v moderních prostorách ZET.office v Brně. Ve školním roce 2023/24 plánujeme otevřít první, druhou a třetí

Číst více »
PB aktuality

Cambridge zkoušky 2021/22

PORG je držitelem certifikátu Exam Preparation Centre, každý rok organizujeme ve spolupráci s Britskou radou standardizované cambridgeské zkoušky. Ve školním roce 2021/2022 35 žáků pátých tříd naší

Číst více »

Co děláme jinak

Naši žáci denně zažívají radost z toho, co zvládli, co se jim podařilo, co se naučili. Děti vedeme k tomu, aby dokázaly spolupracovat, domluvit se, představit výsledek své práce, uměly druhým poradit, ale i radu přijmout.

PORG Brno ZŠ

Angličtina

Jsme česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny, kterou vyučujeme od 1. třídy. Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridgeských zkoušek. Žáci ZŠ dosahují úrovně PET, která dokládá úroveň angličtiny B1 (úroveň maturitní zkoušky). Žáci se už od 1. třídy pravidelně setkávají s rodilými mluvčími, kteří vyučují anglický jazyk i workshop (estetickou výchovu).

Čtenářství

Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčových informací jsou oblastmi, kterým věnujeme velkou pozornost. Podporujeme i spolupráci nad knihou se studenty z vyšších ročníků. Ukázkou je projekt Čteme společně, kterého se účastní prvňáčci spolu s terciány.

Družina a kroužky

V rámci družiny nabízíme desítky různých zájmových aktivit (sportovní, umělecké, vědecké, jazykové), a to ve dvou věkových kategoriích. Vše je zahrnuto v základním školném. Spolupracujeme rovněž se Základní uměleckou školou Eduarda Marhuly, jejíž učitelé docházejí za dětmi k nám.

Workshop

S angličtinou se žáci setkávají už od první třídy také v hodinách Workshopu jakožto kombinace výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Předmět je vyučován rodilými mluvčími, čímž jsou žáci s angličtinou v každodenním kontaktu ve velmi přirozené formě, a nemají tak problém v tomto jazyce komunikovat. V páté třídě vedeme žáky k závěrečnému dramatickému vystoupení, a to rovněž v anglickém jazyce.

Geography a Science

V angličtině vyučujeme také hodinu přírodovědy (Science) ve 4. třídě a hodinu zeměpisu (Geography) v 5. třídě. Žáci se neučí jazyk, ale v jazyce, přičemž nabydou potřebné vědomosti z obou oblastí. Předměty jsou vyučovány projektově se závěrečnými prezentacemi jak před spolužáky, tak před rodiči.

Spolupráce s rodinou

Klíčová je pro nás úzká spolupráce s rodinou. S rodiči pravidelně komunikujeme o dění ve škole i o pokroku jednotlivých žáků. Rodiče mohou sledovat týdenní plán, který je dostupný přes rodičovský portál. Třídní schůzky organizujeme pro každého žáka individuálně. V době distanční výuky probíhají online formou.

Zápis na ZŠ Brno

Registrované zájemce budeme informovat o dalších krocích.

Doplňující informace: Barbora Pavelková
nabor@porg.cz
+ 420 777 923 715