fbpx
PORG Brno

Pro žáky

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

4. 9. 2023

Konec školního roku

28. 6. 2024

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2023

vánoční

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

pololetní

2. 2. 2024

jarní

5. – 11. 2. 2024

velikonoční

28. 3. – 1. 4. 2024

Ředitelské volno

  

23. – 25. 10. 2023

  

21. – 22. 12. 2023

Školy v přírodě

  

bude stanoveno později

Třídní schůzky

  

první třída

4. 9. 2023

individuální

31. 10. – 8. 11. 2023

individuální

18. – 22. 3. 2024

Vánoční dílny

19. 12. 2023

Letní slavnost

25. 6. 2024

Školní vzdělávací plán

V našem školním vzdělávacím plánu klademe důraz na výuku na angličtiny a na četbu. Pasování na čtenáře, projekt prvňáků a terciánů Čteme společně nebo projekt Čtení pomáhá rozvíjejí čtenářské dovednosti. Naši žáci jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími, angličtinu používají jako nástroj pro další učení. Vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat chybu, ale fatální je bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku.

Hodinové dotace vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách naleznete v učebním plánu. Projděte si i seznam doporučených knížek.

Výuka angličtiny

Úroveň angličtiny měříme pomocí mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek. V páté  třídě cílíme na úroveň PET – B1.

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu PORG Brno činí pro školní rok 2023/24:

130.000,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.