fbpx
PORG Brno

Pro uchazeče

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku základní školy PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s pro rok 2023/24.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 9. února 2023 od 16.00 nebo od 17.45 v budově ZET.office

Pokud máte zájem o prohlídku školy v Praze, ozvěte se. Kontakt:

Barbora Pavelková

nabor@porg.cz

+ 420 777 923 715

Školné

Roční školné na základní škole Nový PORG činí pro školní rok 2023/24:

130.000,- Kč 

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Přihláška

Do prvních tříd v roce 2023/24 přijímáme 44 žáků. 

Doplňující informace: Barbora Pavelková
nabor@porg.cz, + 420 777 923 715

Uzávěrka přihlášek – 1. 3. 2023

Zápis bude probíhat v sobotu 1. 4. 2023. Pozvánku na konkrétní termín obdržíte v průběhu března.

Zájemce o přestup třetí třídy základní školy prosíme o registraci v přiloženém formuláři. Druhou třídu ve školním roce 2023/24 otvírat nebudeme.