fbpx
PORG Libeň
Tým Porgu

Roleček Aleš

Základy společenských věd - filosofie, dějiny umění, latina

Vzdělání

Studoval teologii na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a v Praze. Dějiny umění na FF UK.

Praxe

Pomocný dělník, antikvář, sanitář, redaktor rádia Vatikán Řím, redaktor v nakladatelství Scriptum a posléze Vyšehrad, kurátor sbírek Východočeská galerie Pardubice, a od roku 1995 učí na gymnasiu PORG.

Zájmy

Má rád staré dobré věci a nové, pokud jsou alespoň také trochu dobré. Občas cestuje na místa, která se mu jeví jako zajímavá. Pokud lze, pobývá rád na venkově nebo v Římě. Někdy i maluje a píše drobné texty. O tom všem, pořádá přednášky.