fbpx

Pro uchazeče

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletých gymnázií
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., obor vzdělání 79-41-K/81 pro rok 2023/24.

Den otevřených dveří

Ve školním roce 2022/23 se na gymnáziu PORG Libeň konají tři dny otevřených dveří:

12. listopadu 2022 od 10.00 do 16.00
15. ledna 2023 od 10.00 do 16.00 
18. února 2023 od 10.00 do 16.00

Prosíme o registraci účastníků v následujícím formuláři.

Pokud máte zájem o prohlídku, ozvěte se. Kontakt:

Barbora Pavelková

nabor@porg.cz

+ 420 777 923 715

Přípravné kurzy

V pátek 6. ledna 2023 zahajujeme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium. V deseti devadesátiminutových lekcích (5x Čj, 5x Ma) si zopakujeme vše podstatné a přiblížíme si zkouškové strategie. Pokud epidemiologická situace dovolí, budou se kurzy konat na PORGu Libeň, Lindnerova 3, Praha 8.
Letošní přípravné kurzy budou probíhat o následujících víkendech:

6. – 7. ledna 2023 (pátek, sobota)
20. ledna 2023 (pouze pátek)
17. února 2023 (pouze pátek)
24. – 25. února 2023 (pátek, sobota)
4. března (pouze sobota)

(pátek odpoledne 16.30 — 18.00, sobota dopoledne 9.30 — 12.45)

Cena kurzu: 3 500 Kč

Přijímací zkoušky nanečisto

V sobotu 21. ledna 2023 od 9.00 hodin zveme zájemce o osmileté gymnázium na přijímací zkoušky nanečisto. Vyzkoušíte si online verze našich školních testů z angličtiny a obecných studijních předpokladů. Uchazeči obdrží vyhodnocení testu včetně percentilového pořadí v daném předmětu.

21. ledna 2023 v 9.00

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu PORG Libeň činí pro školní rok 2023/24:

77 221,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje Studijní fond Pavla Hlavinky, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Přihláška

Do primy 2023/24 přijímáme 26 studentů. Školní i státní část přijímaček se koná ve stejný den. Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů.

Doplňující informace: Barbora Pavelková, nabor@porg.cz, + 420 777 923 715.

Uzávěrka přihlášek:
1. března 2023

Termín přijímacích zkoušek:
17. dubna 2023 v 8.30 a 18. dubna 2023 v 8.30

Společně s elektronickou přihláškou podávejte i státní (vzor na vyplnění viz níže). Doručit nám ji můžete osobně, poštou nebo po elektronické konverzi na kontaktním místě věřené správy (Czech POINTu) emailem nebo pomocí datové schránky.

Zájemci o přestup do vyšších ročníků gymnázia se mohou registrovat ve formuláři.

V případě, že se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat.