fbpx

Pro studenty

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

1. 9. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2022

vánoční

23. 12. – 2. 1. 2023 

pololetní

3. 2. 2023

jarní

6. – 12. 2. 2023

velikonoční

6. – 10. 4. 2023

Ředitelské volno

  

  

24. – 25. 10. 2022

  

18. 11. 2022

  

21. – 22. 12. 2022

Seznamovací pobyt Zásmuky

5. – 8. 9. 2022

Školy v přírodě

  

podzimní

31. 10. – 6. 11. 2022

letní

17. – 25. 6. 2023

lyžák

3. – 8. 1. 2023

Třídní schůzky

  

prima

1. 9. 2022

celá škola

22. 11. 2022

celá škola

25. 4. 2023

Ústní část maturitní zkoušky

16. – 18. 5. 2023

PORGiáda

11. 5. 2023

Maturitní ples

11. 1. 2023

Klausury

5. 6. 2023

Vodní slavnost

29. 6. 2023

Školní vzdělávací plán

V našem školním vzdělávacím plánu najdete integrované předměty: Kořeny evropské kulturyIntegrovanou přírodovědu i intenzivní výuku anglického jazyka. V posledních dvou ročnících se studenti profilují a volí si dva ze čtyř nabízených specializačních bloků: matematika a fyzika, biologie a chemie, historie a geografie nebo společenské vědy a latinská studia. V terci si studenti volí zaměření v rámci estetické výchovy: drama, hudební nebo výtvarnou výchovu a v kvintě absolvují závěrečné klauzurní zkoušky a vystoupení. Bohatá je nabídka volitelných předmětů a hojně využívaná je i profilace v oblasti tělesné výchovy.

Hodinové dotace vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách naleznete v učebním plánu.

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu PORG Libeň činí pro školní rok 2022/23:

71 171,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje Studijní fond Pavla Hlavinky, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Školní poradenské pracoviště

Na gymnáziu nabízí své služby psycholog i výchovný poradce. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Klára Hyjánková – školní psycholog, kariérové poradenství
hyjankova@porg.cz

Magdalena Janichová – výchovný poradce, školní metodik prevence
janichova@porg.cz

Petra Zezulková – poradenství pro studium na zahraničních vysokých školách
university@porg.cz

Česká maturita

Obecné informace

Český jazyk

Matematika

Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědní předměty

Termíny

 1. 12. 2022

přihlášky žáků k maturitní zkoušce včetně výběru předmětů – nelze následně měnit

31. 3. 2023

seznam literatury k ÚZ z ČJL

12. 4. 2023

písemná práce z českého jazyka a literatury

20. 4. 2023

písemná práce z druhých cizích jazyků

19. 4. 2023

písemná práce z anglického jazyka

21. 4. 2023

uzávěrka klasifikace

 1. – 30. 4. 2023

profilové písemky

28. 4. 2023

vydání vysvědčení za oktávu

2. – 4. 5. 2023

didaktické testy společné části maturitní zkoušky

16. – 18. 5. 2023

ústní maturity státní a profilové

květen/červen

slavnostní předávání maturitních vysvědčení (od 16:00 do 19:00)

Jídelna

Studenti i vyučující se  mohu stravovat ve školní jídelně Na Korábě.