Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na gymnáziu PORG Libeň se ve školním roce 2021/2022 konají v sobotu 6. listopadu 2021 od 10:00 a v sobotu 15. ledna 2022 od 10:00.

Registrace DOD

Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

PORG DOD 2021 porg liben 1200x630

Přípravné kurzy

V pátek 7. ledna 2022 zahajujeme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium. V deseti devadesátiminutových lekcích (5x Čj, 5x Ma) si zopakujeme vše podstatné a přiblížíme si zkouškové strategie. Pokud epidemiologická situace dovolí, budou se kurzy konat na PORGu Libeň, Lindnerova 3, Praha 8.
Přihlašování na přípravné kurzy probíhá do 31. prosince 2021.
Registrace
Cena kurzu je 3.500,- Kč.

Letošní přípravné kurzy se budou konat na o následujících víkendech:  

 • 7. - 9. ledna 2022 (pátek, sobota, neděle)
 • 28. - 30. ledna 2022 (pátek, sobota, neděle)
 • 11. - 13. února 2022 (pátek, sobota, neděle)
 • 18. února 2022 (pouze pátek)
Lekce budou probíhat v níže uvedených časech:
 • v pátek odpoledne od 16:30 do 18:00
 • v sobotu dopledne od 10:00 do 11:30
 • v neděli odpoledne od 14:00 do 15:30

Přihláška do všech ročníků

Přijímáme žáky z pátých tříd základních škol.

Do primy 2022/23 přijímáme 26 studentů.

Termín přijímací zkoušky: 19. a 20. dubna 2022. Školní i státní část přijímaček se koná ve stejný den.

Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2022 ve 12:00.

Přihlášky prosím odevzdejte dvě: státní v papírové podobě a interní v elektronické podobě.

Státní přihlášku si stáhněte na našem webu (nebo dostanete u nás na dni otevřených dveří). Vyplněnou (a potvrzenou od současné základní školy) odevzdáte na gymnázium, na které se uchazeč hlásí. Na gymnáziích PORG můžete studovat dva školní vždělávací programy: Škola pro 21. století a Škola pro moderní svět. Uchazeči o gymnázium PORG Libeň udávají Škola pro 21. století.

Přihláška PORG Libeň:

Prima

Vyšší ročníky

Státní formulář přihlášky:

pdfStátní_přihláška.pdf

Jak správně přihlášku vyplnit?

Podívejte se na přiložený vzor nebo na následující instrukce.

Přihláška hlavička

Strana 1: 

 • název a adresa střední školy: PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s., Lindnerova 3, Praha 8 - Libeň, 180 00
 • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium
 • lékařské potvrzení: není potřeba 
 • podpis uchazeče
 • podpis zástupce

Strana 2:

 • vyplnit IZO školy (základní školy, která vydala vysvědčení) 
 • převod klasifikace - podle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 51, odstavec 3:...Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
 • podpis a razítko Vaší domovské školy

Vyplněnou přihlášku odevzdávejte v úřadu v Libni nebo v Krči nebo pošlete doporučenou poštou. 

Přihlášku se všemi náležitostmi (+ další informační materiály navíc) získáte:

 • ve škole (pracovní doba úřadu: po-pá 7:30 - 15:00)
 • při dnech otevřených dveří
 • vše zdarma zašleme na Vámi udanou adresu (ozvěte se na "Kontakty").
 • stáhnutím z internetu

Smlouva (vyplní se po přijetí studenta):

pdfSmlouva_o_studiu_PL.pdf

Smlouva (vyplní se po přijetí studenta):

docxSmlouva_o_studiu_PL.docx

Všichni přijatí uchazeči mají zhruba dva týdny po zkouškách možnost od smlouvy o studiu bez udání důvodu (a bez jakéhokoli storna) odstoupit (viz smlouva).

Uchazeči o místa ve vyšších třídách jsou evidováni ve školní databázi a čekají na případné uvolnění místa ve třídě. Doplňovací přijímací řízení se tak vypisuje nepravidelně, zpravidla v období kolem letních prázdnin. Velký význam přikládáme tomu, aby ještě před přijímací zkouškou mohli potenciální budoucí studenti i jejich rodiče získat maximum informací o naší škole, a mohli se tak odpovědně rozhodovat o osudu svého dítěte v dlouhém období osmi let.
Při dnech otevřených dveří se snažíme o maximální otevřenost, rodiče i jejich děti mají možnost hovořit se současnými studenty i učiteli. Každoročně využije několik rodičů nabízenou možnost přijít se podívat do školy i v době řádného vyučování a strávit jednu či několik hodin přímo v některé ze tříd.

Kontaktní osoba pro gymnázium PORG  Libeň - Mgr. Andrea Výšková, ředitelka školy: tel. 774 224 414; vyskova(at)porg.cz

nebo vedoucí náboru pro pražské PORGy - Barbora Pavelková, nabor(at)porg.cz; tel. 777 923 715

Přijímací testy

Testy z posledních zkoušek nanečisto naleznete níže. 

Přijímačky nanečisto v roce 2021

pdfOSP část 1 pdfOSP část 2 pdfOSP klíč pdfAngličtina

mp3Poslech pdfAJ klíč pdfCermat čj pdfCermat mat

Přijímačky nanečisto v roce 2020

pdfOSP část 1 pdfOSP část 2 pdfOSP klíč pdfAngličtina

mp3Poslech pdfAJ klíč pdfCermat čj pdfCermat mat

Přijímačky nanečisto v roce 2019

 pdfOSP část 1 pdfOSP část 2 pdfOSP klíč pdfAngličtina  

mp3Poslech pdfAJ klíč pdfCermat_čj pdfCermat_mat