Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na gymnáziu PORG Libeň se ve školním roce 2021/2022 konají v sobotu 6. listopadu 2021 od 10:00 do 16:00, v sobotu 15. ledna 2022 od 10:00 do 16:00 a v sobotu 19. února 2022 od 10:00 do 16:00.

Registrace DOD

Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

PORG DOD 2021 porg liben 1200x630

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletých gymnázií PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., obor vzdělání 79-41-K/81.

Přihláška do všech ročníků

Přijímáme žáky z pátých tříd základních škol.

Do primy 2022/23 přijímáme 26 studentů.

Termín přijímací zkoušky: 19. a 20. dubna 2022. Školní i státní část přijímaček se koná ve stejný den.

Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2022.

Přihlášky prosím odevzdejte dvě: státní v papírové podobě a interní v elektronické podobě.

Státní přihlášku si stáhněte na našem webu (nebo dostanete u nás na dni otevřených dveří). Vyplněnou (a potvrzenou od současné základní školy) odevzdáte na gymnázium, na které se uchazeč hlásí. Na gymnáziích PORG můžete studovat dva školní vždělávací programy: Škola pro 21. století a Škola pro moderní svět. Uchazeči o gymnázium PORG Libeň udávají Škola pro 21. století.

Přihláška PORG Libeň:

Prima

Vyšší ročníky

Státní formulář přihlášky:

pdfStátní_přihláška.pdf

Jak správně přihlášku vyplnit?

Podívejte se na přiložený vzor nebo na následující instrukce.

Přihláška hlavička

Strana 1: 

 • název a adresa střední školy: PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s., Lindnerova 3, Praha 8 - Libeň, 180 00
 • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium
 • lékařské potvrzení: není potřeba 
 • podpis uchazeče
 • podpis zástupce

Strana 2:

 • vyplnit IZO školy (základní školy, která vydala vysvědčení) 
 • převod klasifikace - podle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 51, odstavec 3:...Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
 • podpis a razítko Vaší domovské školy

Vyplněnou přihlášku odevzdávejte v úřadu v Libni nebo v Krči nebo pošlete doporučenou poštou. 

Přihlášku se všemi náležitostmi (+ další informační materiály navíc) získáte:

 • ve škole (pracovní doba úřadu: po-pá 7:30 - 15:00)
 • při dnech otevřených dveří
 • vše zdarma zašleme na Vámi udanou adresu (ozvěte se na "Kontakty").
 • stáhnutím z internetu

Smlouva (vyplní se po přijetí studenta):

pdfSmlouva_o_studiu_PL.pdf

Smlouva (vyplní se po přijetí studenta):

docxSmlouva_o_studiu_PL.docx

Všichni přijatí uchazeči mají zhruba dva týdny po zkouškách možnost od smlouvy o studiu bez udání důvodu (a bez jakéhokoli storna) odstoupit (viz smlouva).

Uchazeči o místa ve vyšších třídách jsou evidováni ve školní databázi a čekají na případné uvolnění místa ve třídě. Doplňovací přijímací řízení se tak vypisuje nepravidelně, zpravidla v období kolem letních prázdnin. Velký význam přikládáme tomu, aby ještě před přijímací zkouškou mohli potenciální budoucí studenti i jejich rodiče získat maximum informací o naší škole, a mohli se tak odpovědně rozhodovat o osudu svého dítěte v dlouhém období osmi let.
Při dnech otevřených dveří se snažíme o maximální otevřenost, rodiče i jejich děti mají možnost hovořit se současnými studenty i učiteli. Každoročně využije několik rodičů nabízenou možnost přijít se podívat do školy i v době řádného vyučování a strávit jednu či několik hodin přímo v některé ze tříd.

Kontaktní osoba pro gymnázium PORG  Libeň - Mgr. Andrea Výšková, ředitelka školy: tel. 774 224 414; vyskova(at)porg.cz

nebo vedoucí náboru pro pražské PORGy - Barbora Pavelková, nabor(at)porg.cz; tel. 777 923 715

Přijímací testy

Testy z posledních zkoušek nanečisto naleznete níže. 

Přijímačky nanečisto v roce 2021

pdfOSP část 1 pdfOSP část 2 pdfOSP klíč 

 pdfCermat čj pdfCermat mat

Přijímačky nanečisto v roce 2020

pdfOSP část 1 pdfOSP část 2 pdfOSP klíč 

pdfCermat čj pdfCermat mat

Přijímačky nanečisto v roce 2019

 pdfOSP část 1 pdfOSP část 2 pdfOSP klíč

pdfCermat_čj pdfCermat_mat