Štěpán Uhlíř

Vzdělání

Absolvent různých škol, např. PedF UK. Za důležité iniciační učitele považuje prof. Sedláčka (kytara v ZUŠ), L. Andršta (Frýdlantská jazzová dílna) a doc. Z. Pince (a filosofy kolem FHS-UK vůbec). V současnosti pak skladatele Michala Nejtka (www.musica.cz/nejtek).

Diplomové práce psal na téma: „Jak improvizovat v moderním jazzu“ (na PedF-UK, E. Viklický, obor hudební výchova) a „Umění špatného svědomí“ (na FHS-UK, doc. J.Bláha, prof. J. Sokol, obor obecná antropologie).

Praxe učitelská

1993– učí soukromě hru na kytaru
1998– učitel na PORGu Libeň;tvůrce koncepce HV a školního CD, upravuje koledy

Praxe hudebnická

Why Not Patterns (www.musica.cz/wnp), minimal extatic infusion

MoEns, Agon Orchestra, Berg, soudobá hudba, hostování (např. Pražské jaro 2002, Klangspuren Innsbruck 06, Pražské premiéry 2008, Terst 2009

Divadelní hudba (Archa, Švandovo divadlo, Na Zábradlí), kytara

Stav

ženatý, syn Jáchym, dcera Emílie