Jitka Huňková

Vzdělání

Střední umělecko-průmyslová škola Praha 3 - maturita

Pedagogická fakulta University Karlovy Čj+Vv

Další vzdělávání

Pedagogická fakulta Ostrava, katedra celoživotního vzdělávání

Pedagogické centrum Praha:

Rozpravy nad novou koncepcí Vv
Inspirace a náměty ve Vv
Výtvarné techniky /výroba a lití mýdel, malba voskem, ubrousková technika aj/
Výraz a prožitek ve výtvarném projevu dětí aj.
Výtvarné kurzy malby v krajině

NULK, NIPOS Praha:

Škola folklorních tradic - dvouleté rekvalifikační studium pro lektory folkloru, akreditace MŠMT

Vzdělávací centrum Židovského muzea v Praze - seminář Židé, dějiny a kultura, akreditace MŠMT

Spolupráce

Realizace loutek - Bialistok Polsko
Žlutý den - Kašperské hory
Dejte děti do muzea - Městské muzeum Praha
Festival duchovní hudby Šumava - Bayerischerwald
Gymnazia Cantant
Vocalissimo
Gymnázium Jana Keplera Praha 6
Gymnazium A.Dvořáka Kralupy
Středočeský folklorní festival Tuchlovice

Koníčky

Volná grafika - tisk z výšky
Folklor
Autostop
Historie rodů