fbpx
PORG Libeň
PL školní akce

MaLé výpravy za školu – za moderním zemědělstvím

Prof. Janichová a Kubcová připravily další výpravu – tentokrát na Strakonicko.