fbpx

Nadace

Nadace Martina a Lenky Romanových

Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do stipendijního fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 1.250.000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. V případě, že PORG navštěvuje více dětí z jedné rodiny, může být stipendium uděleno i při vyšším souhrnném příjmu. Stipendijní fond uděluje stipendia ve výši až 90% školného. Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny. 

Při řízení o stipendiu bude PORG vyžadovat mj.:

  • vyplnění žádosti o udělení stipendia
  • jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
  • kopii daňového přiznání obou rodičů či jiných výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro své rozhodnutí.

Studijní fond Pavla Hlavinky

Věříme, že jeden z nejcennějších darů, které člověk může dostat, je vzdělání. PORG, založený v roce 1990, byl, je a chce být i nadále školou pro všechny děti bez ohledu na jejich sociální zázemí. Mění se však vnější podmínky, za nichž škola působí, roste školné. Proto jsme se v srpnu 2006 rozhodli založit Studijní fond Pavla Hlavinky, který bude pomáhat získávat kvalitní vzdělání i dětem ze sociálně slabších rodin. Fond jsme pojmenovali na památku našeho studenta, který se úspěšné maturity nedožil.

K čemu slouží Studijní fond Pavla Hlavinky?

  • Podpora studia nadaných dětí PORGu Libeň ze sociálně slabších rodin. Výbor fondu mj. uděluje 95procentní, 50procentní ad. stipendia na celou dobu studia.
  • Podpora studia dětí PORGu Libeň z rodin v náhle nepříznivé finanční situaci
  • Podpora kvality výuky na PORGu Libeň.

Rád bych přispěl

Vážení abiturienti, rodiče, přátelé školy!

I vy můžete přispět a tím podpořit studijní fond P. Hlavinky a dát šanci na kvalitní studium dalším studentům. Studijní fond Pavla Hlavinky je nadační fond, a veškeré dary si tedy mohou právnické i fyzické osoby odečíst ze základu daně.

Číslo účtu: 2300896637/2010 Fio banka

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, svou e-mailovou adresu. Ozveme se Vám kvůli darovací smlouvě.

Studijní fond řídí osmičlenný výbor

Správní rada: Milan Fiala (rodič abs. 2002, 2007, 2011), Stanislava Hlavinková (2010), Andrea Výšková (ředitelka PORGu Libeň)

Dozorčí rada: Jiřina Hermanová (2018), Magdalena Janichová (učitelka chemie na PORGu Libeň), Elšad Tagijev (2021), Martin Valášek (Senior Teacher PORGu Libeň), Jitka Vlašánková (2011)

Dosavadní dárci; příjmy a výdaje fondu

Příjmy a výdaje SFPH v roce 2022
Příjmy a výdaje SFPH v roce 2021