Harmonogram školního roku 2018/19

  Událost: Datum:
Prázdniny podzimní 29. 10. – 30. 10. 2018
  zimní 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
  jarní 4. 2. – 8. 2. 2019
  velikonoční 18. 4. – 22. 4. 2019
Ředitelské volno Ředitelské volno 31. 10. 2018
  Ředitelské volno 3. 1. – 4. 1. 2019
     
  Ve dnech prázdnin a ředitelského volna je mateřská škola uzavřena.
 Třídní schůzky září Informativní třídní schůzky
  listopad Informativní třídní schůzky
  únor Schůzky s rodiči předškoláků
  červen Individuální v případě zájmu
Den otevřených dveří Den otevřených dveří 10. 1. 2019 od 16.00 hod

Školní vzdělávací plán

pdfŠkolní vzdělávací plán (PDF)

Denní režim

Denní režim je orientační. Pružně reaguje na aktuální potřeby dětí, mimořádné akce, počasí ad.

7.15 – 8.15 hry dle výběru dětí, spontánní činnosti, příchod dětí
8.15 – 8.30 ranní pohybová aktivita
8.30 – 8.45 hygiena, dopolední svačinka
8.45 – 9.30 hlavní vzdělávací program – komunitní kruh, plán dne, výuka anglického jazyka metodou Jolly Phonics, artikulační a dechová cvičení, vizuomotorika, grafomotorika, skupinové, hromadné a individuální didakticky zacílené činnosti různého charakteru (výtvarné, hudební, pracovní, pohybové, dramatické, literární, rozumové, řečové, procvičovací, experimentální, manipulační…)
9.30 – 11.30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (vycházky zaměřené dle aktuálního tématu, hromadné a skupinové didakticky zacílené činnosti převážně pohybového charakteru, individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti převážně komunikativního a rozumového charakteru)
11.30 – 12.15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12.15 – 14.00 čtená anglická/česká pohádka, spánek, odpočinek, odpočinkové činnosti literárního, výtvarného charakteru ad.
14.00 – 14.30 adaptace po odpoledním odpočinku, hygiena, odpolední svačina
14.30 – 15.00 aktivity zaměřené na rozvoj anglického jazyka (hry, Jolly Phonics, ad.)
15.00 - 17.00 (pá - 16.30) pohybová aktivita, spontánní činnost, odchod dětí domů (možný již po svačině od 14.30)
  • V rámci denního režimu se děti setkají jak s individuálními činnostmi, tak s činnostmi ve skupinách. Prostor zde mají i činnosti frontální. Střídání typů činností má svou velikou důležitost také z důvodu učení se anglickému jazyku jako činnosti zcela přirozené. Tomu největší měrou přispívá také rodilá mluvčí, která je jednou ze dvou pedagogů ve třídě. Anglický jazyk je pak pro děti jediným a zároveň naprosto přirozeným komunikačním kanálem.
  • Plánování činností vždy vychází z individuálních potřeb žáka a je vázáno na aktuální situaci. Počet dětí ve třídě umožňuje výborné podmínky také pro individuální práci s dítětem. Při hlavních vzdělávacích činnostech dochází systematicky k dělení třídy dle věku a zároveň ke střídání české učitelky a rodilé mluvčí. Toto dělení je ideálním prostorem jak pro přípravu předškoláků, tak pro výuku anglického jazyka a individuální přístup v rámci menších skupin.