fbpx
PORG Ostrava

Pro rodiče

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

 1. 9. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2022

vánoční

23. 12. – 2. 1. 2023 

jarní

6. – 10. 3. 2023

velikonoční

6. – 10. 4. 2023

Ředitelské volno

v době ředitelského volna je mateřská škola uzavřena

24. – 25. 10. 2022

  

18. 11. 2022

  

21. – 22. 12. 2022

Třídní schůzky

  

Úvodní třídní schůzky

5. – 9. 9. 2022

Informativní třídní schůzky

listopad

Schůzky s rodiči předškoláků

únor

Individuální schůzky v případě zájmu

červen

Zabijačka

25. 2. 2023

Školní vzdělávací plán

Angličtina a čeština jsou u nás rovnocenné jazyky a jdou ruku v ruce celým dnem. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu i lásce k přírodě a pohybu. Rovněž jim otvíráme bránu do světa moderních technologií a seznamuje je s aktuálními trendy světa kolem nás. Rozvíjíme a budujeme kritické myšlení dítěte a jeho schopnost reálně vnímat samo sebe, své okolí a jeho různorodost.

Naše motto „Ne pro školu, pro život se učíme“

Školné

Školné na bilingvní mateřské škole PORG Ostrava činí ve školním roce 2022/23:

82.400,- Kč / září-červen
4.120,- Kč / prázdninový provoz (1. – 2. týden v červenci)

Škola poskytuje 10% slevu pro sourozence.

Školné zahrnuje veškeré pomůcky, učebnice a pracovní sešity, hračky a vše potřebné pro rozvoj dětí po všech stránkách.

Školné nezahrnuje stravu a aktivity jako je výuka plavání, lyžování, bruslení aj.

Denní režim

7.30 – 8.15

 hry dle výběru dětí, spontánní činnosti, příchod dětí

8.15 – 8.30

ranní pohybová aktivita

8.30 – 8.45

hygiena, dopolední svačinka

8.45 – 9.30

hlavní vzdělávací program – komunitní kruh, plán dne, výuka anglického jazyka metodou Jolly Phonics, artikulační a dechová cvičení, vizuomotorika, grafomotorika, skupinové, hromadné a individuální didakticky zacílené činnosti různého charakteru (výtvarné, hudební, pracovní, pohybové, dramatické, literární, rozumové, řečové, procvičovací, experimentální, manipulační…)

9.30 – 11.30

hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (vycházky zaměřené dle aktuálního tématu, hromadné a skupinové didakticky zacílené činnosti převážně pohybového charakteru, individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti převážně komunikativního a rozumového charakteru)

11.30 – 12.15

hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.15 – 14.00

čtená anglická/česká pohádka, spánek, odpočinek, odpočinkové činnosti literárního, výtvarného charakteru ad.

14.00 – 14.30

adaptace po odpoledním odpočinku, hygiena, odpolední svačina

14.30 – 15.00

aktivity zaměřené na rozvoj anglického jazyka (hry, Jolly Phonics, ad.)

15.00 – 17.00 (pá – 16.30)

pohybová aktivita, spontánní činnost, odchod dětí domů (možný již po svačině od 14.30)

Jídelna

PORG Ostrava provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Tomáš Neuvirt. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.