fbpx
PORG Ostrava

Pro žáky

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

 1. 9. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2022

vánoční

23. 12. – 2. 1. 2023

pololetní

3. 2. 2023

jarní

6. – 12. 3. 2023

velikonoční

6. – 10. 4. 2023

Ředitelské volno

  

24. – 25. 10. 2022

  

18. 11. 2022

  

21. – 22. 12. 2022

Školy v přírodě

  

28. 5. – 2. 6. 2023

Třídní schůzky

  

individuální

 1. – 9. 11. 2022

individuální

27. – 31. 3. 2023

Zabijačka

25. 2. 2023

Letní slavnost

27. 6. 2023

Školní vzdělávací plán

V našem školním vzdělávacím plánu klademe důraz na výuku angličtiny a na četbu. Čtenářské dovednosti rozvíjíme mj. Pasováním na čtenáře, projektem prvňáčků a terciánů Čteme společně nebo projektem Čtení pomáhá. Naši žáci se účastní už v 2. pololetí 1. třídy výuky angličtiny v English Reading Clubu. Jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími, angličtinu používají jako nástroj pro další učení. Vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat chybu, ale fatální je bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku.

Hodinové dotace vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách naleznete v učebním plánu. Projděte si i seznam doporučených knížek.

Výuka angličtiny

Úroveň angličtiny měříme pomocí mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek. V páté  třídě cílíme na úroveň PET – B1.

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu PORG Ostrava činí pro školní rok 2022/23:

121.561,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Školní poradenské pracoviště

Na základní škole nabízí své služby psycholog i metodik prevence. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Jana Sklenářová – školní psycholog
sklenarova@porg.cz

Josef Dužík – metodik prevence
duzik@porg.czprevence@porg.cz

 

Družina

Harmonogram provozu

Družinka je ve školní dny otevřena vždy ráno od 7:00 do 8:20 a odpoledne od 13:00 do 17:30. Pouze v pátek odpoledne je provoz družinky zkrácený a to do 16:30. Vedoucím družiny je Soňa Křístková.

Kroužky

Kroužky jsou součástí rozvrhu. Žáky, prosím, omlouvejte mailem na adrese druzina@porg.cz. Přihlašování do kroužků a družiny bude probíhat pomocí systému – Škola OnLine od pondělí 15. srpna 2022, 8.00 hod. do pátku 19. srpna 2022, 23.00 hod. Po přihlášení volte z  hlavního menu: Ostatní – Školní družina – Přehled akcí.

Nabídka kroužků a rozvrhy

Jídelna

PORG Ostrava provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Tomáš Neuvirt. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.