fbpx
PORG Ostrava

Pro uchazeče

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletých gymnázií
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., obor vzdělání 79-41-K/81 pro rok 2023/24.

Den otevřených dveří

Ve školním roce 2022/23 se koná na gymnáziu PORG Ostrava jeden den otevřených dveří:

24. listopadu 2022 od 17.00 – prezenční
16. února 2023 od 17.00 – online

Prosíme o registraci účastníků v následujícím formuláři.

Pokud máte zájem o prohlídku, ozvěte se. Kontakt:

Barbora Pastuchová

 office@porg.cz

 +420 597 071 020.

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy budou probíhat na Gymnáziu PORG Ostrava každé pondělí v období od 9. 1. 2023 do 27. 3. 2023 (mimo jarní prázdniny 6. 3. – 12. 3. 2023). Kurzy zahrnují celkem 10 lekcí plus jednu bonusovou, ve kterých si vždy studenti ve třech blocích upevní své znalosti z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka a přiblíží si všechny zkouškové strategie.

Lekce budou probíhat vždy v pondělí odpoledne 15.00 — 17.30.

Cena kurzu: 1 500 Kč

Přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem.

Přijímací zkoušky nanečisto

V sobotu 21. 1. 2023 od 8.30 hodin zveme zájemce o osmileté gymnázium na přijímací zkoušky nanečisto. Vyzkoušíte si testy ze státní (matematika, český jazyk) i školní (angličtina, obecné studijní předpoklady) části i průběh celého testovacího dne. Uchazeči obdrží vyhodnocení testu včetně percentilového pořadí v daném předmětu.

21. 1. 2023 v 8.30
Cena: 350 Kč (platí pouze pro účastníky, kteří nenavštěvují přípravné kurzy)

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu škole PORG Ostrava činí pro školní rok 2023/24:

126.096,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Přihláška

Do primy 2023/24 přijímáme 26 studentů. Školní i státní část přijímaček se koná ve stejný den. Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů a anglický jazyk.

Doplňující informace: Barbora Pastuchová; office@porg.cz+420 597 071 020.

Uzávěrka přihlášek:
1. 3. 2023

Termín přijímacích zkoušek:
17. 4. 2023 v 8.30 a 18. 4. 2023 v 8.30

Společně s elektronickou přihláškou podávejte i státní (vzor na vyplnění viz níže). Doručit nám ji můžete osobně, poštou nebo po elektronické konverzi na kontaktním místě věřené správy (Czech POINTu) emailem nebo pomocí datové schránky.

Zájemci o přestup do vyšších ročníků gymnázia se mohou registrovat ve formuláři.

V případě, že se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat.