fbpx
PORG Ostrava

Pro studenty

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

1. 9. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2022

vánoční

23. 12. – 2. 1. 2023 

pololetní

3. 2. 2023

jarní

6. – 12. 3. 2023

velikonoční

6. – 10. 4. 2023

Ředitelské volno

  

  

24. – 25. 10. 2022

  

18. 11. 2022

  

21. – 22. 12. 2022

Školy v přírodě

  

adaptační kurz prima

5. – 7. 9. 2022

podzimní

2. – 7. 10. 2022

letní

17. – 25. 6. 2023

lyžák (sekunda, tercie)

20. – 24. 2. 2023

Třídní schůzky

  

prima – úvodní schůzka

1. 9. 2022

celá škola

10. 11. 2022

celá škola

30. 3. 2023

Zabijačka

25. 2. 2023

PORGiáda

11. 5. 2023

Ústní část maturitní zkoušky

16. – 18. 5. 2023

Maturitní ples

26. 11. 2022

Sraz absolventů PORGu Ostrava

3. 1. 2023

Letní slavnost

27. 6. 2023

Školní vzdělávací plán

Náš školní vzdělávací plán kombinuje požadavky českého rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „University of Cambridge International Examinations“. Předměty jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak i od primy aprobovanými rodilými mluvčími v jazyce anglickém.  V našem školním vzdělávacím plánu najdete na nižším gymnáziu integrované předměty jako Kořeny evropské kultury i Integrovanou přírodovědu (Science). První semináře si studenti volí již od tercie. V posledních dvou ročnících se snažíme, aby se studenti měli možnost co nejvíce profilovat. Vedle českých seminářů jsou proto častou volbou studentů AP kurzy, které jim usnadňují přijetí na nejprestižnější zahraniční i české univerzity. 

Hodinové dotace vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách naleznete v učebním plánu.

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu škole PORG Ostrava činí pro školní rok 2022/23:

116.218,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Školní poradenské pracoviště

Na gymnáziu nabízí své služby psycholog i metodik prevence poradce. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Jana Sklenářová – školní psycholog
sklenarova@porg.cz

Josef Dužík – metodik prevence
duzik@porg.czprevence@porg.cz

Petra Zezulková – poradenství pro studium na zahraničních vysokých školách
university@porg.cz

Maturita

Obecné informace

Český jazyk

Matematika

Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědní předměty

Termíny

31. 3. 2023

odevzdání seznamu literatury k ÚZ z ČJL

12. 4. 2023

písemná práce z českého jazyka a literatury

19. 4. 2023

profilová písemná práce z anglického jazyka

20. 4. 2023

písemná práce z druhých cizích jazyků

21. 4. 2023

uzávěrka klasifikace

24. 4. 2023

profilová maturitní práce ze zeměpisu

25. 4. 2023

profilová maturitní práce z dějepisu, biologie

26. 4. 2023

profilová maturitní práce z matematiky, chemie

27. 4. 2023

profilová maturitní práce ze ZSV, fyziky

28. 4. 2023

vydání vysvědčení za oktávu

2. 5. 2023

didaktický test z anglického jazyka

3. 5. 2023

didaktický test z českého jazyka a literatury

8. – 12. 5. 2023

„svatý týden“

16. – 18. 5. 2023

ústní maturity státní a profilové

Jídelna

PORG Ostrava provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Tomáš Neuvirt. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

Na gymnáziu nabízí své služby psycholog i metodik prevence poradce. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Jana Sklenářová – školní psycholog
sklenarova@porg.cz

Josef Dužík – metodik prevence
duzik@porg.czprevence@porg.cz

Petra Zezulková – poradenství pro studium na zahraničních vysokých školách
university@porg.cz

Na gymnáziu nabízí své služby psycholog i metodik prevence poradce. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Jana Sklenářová – školní psycholog
sklenarova@porg.cz

Josef Dužík – metodik prevence
duzik@porg.czprevence@porg.cz

Petra Zezulková – poradenství pro studium na zahraničních vysokých školách
university@porg.cz