fbpx
PORG Ostrava

1. stupeň ZŠ Ostrava

POZ školní akce

European Days 2023

Eropské dny…projekt, na kterém pracovali naši páťáci celé 1. pololetí v rámci předmětu Geography. Od září sbírali v anglickém jazyce informace o jednotlivých evropských zemích, které v rámci projektového vyučování

Číst více »
POZ školní akce

Valentýnský karneval

S blížícím se dnem sv. Valentýna se už všechny děti těšily, že v odpoledních hodinách vypukne v rámci odpolední družiny Valentýnský karneval! A byla to paráda! Dětský smích, skvělé

Číst více »
POZ školní akce

Pasování na čtenáře

Před nedávnem poprvé usedli do školních lavic a teď už jsou oficiálně ČTENÁŘI! Naši prvňáčci si dne 14. listopadu užívali projektový den k příležitosti slavnostního předávání slabikáře. Samotnému

Číst více »

Co děláme jinak

Naši žáci denně zažívají radost z toho, co zvládli, co se jim podařilo, co se naučili. Děti vedeme k tomu, aby dokázaly spolupracovat, domluvit se, představit výsledek své práce, uměly druhým poradit, ale i radu přijmout.

PORG Brno ZŠ

Angličtina

Jsme česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny, kterou vyučujeme od 1. třídy. Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridgeských zkoušek. Žáci ZŠ dosahují úrovně PET, která dokládá úroveň angličtiny B1 (úroveň maturitní zkoušky). Žáci se už od 1. třídy pravidelně setkávají s rodilými mluvčími, kteří vyučují anglický jazyk i workshop (estetickou výchovu).

Čtenářství

Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčových informací jsou oblastmi, kterým věnujeme velkou pozornost. Podporujeme i spolupráci nad knihou se studenty z vyšších ročníků. Ukázkou je projekt Čteme společně, kterého se účastní prvňáčci spolu s terciány.

Družina a kroužky

V rámci družiny nabízíme desítky různých zájmových aktivit (sportovní, umělecké, vědecké, jazykové), a to ve dvou věkových kategoriích. Vše je zahrnuto v základním školném. Spolupracujeme rovněž se Základní uměleckou školou Eduarda Marhuly, jejíž učitelé docházejí za dětmi k nám.

Workshop

S angličtinou se žáci setkávají už od první třídy také v hodinách Workshopu jakožto kombinace výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Předmět je vyučován rodilými mluvčími, čímž jsou žáci s angličtinou v každodenním kontaktu ve velmi přirozené formě, a nemají tak problém v tomto jazyce komunikovat. V páté třídě vedeme žáky k závěrečnému dramatickému vystoupení, a to rovněž v anglickém jazyce.

Geography a Science

V angličtině vyučujeme také hodinu přírodovědy (Science) ve 4. třídě a hodinu zeměpisu (Geography) v 5. třídě. Žáci se neučí jazyk, ale v jazyce, přičemž nabydou potřebné vědomosti z obou oblastí. Předměty jsou vyučovány projektově se závěrečnými prezentacemi jak před spolužáky, tak před rodiči.

Spolupráce s rodinou

Klíčová je pro nás úzká spolupráce s rodinou. S rodiči pravidelně komunikujeme o dění ve škole i o pokroku jednotlivých žáků. Rodiče mohou sledovat týdenní plán, který je dostupný přes rodičovský portál. Třídní schůzky organizujeme pro každého žáka individuálně. V době distanční výuky probíhají online formou.

Zápis na ZŠ Ostrava

Informace o přijímacím řízení na základní školu Ostrava a podmínkách přijetí ke studiu.