fbpx
PORG Ostrava
Tým Porgu

Michlová Renáta

Vedoucí učitelka MŠ

Vzdělání

Střední pedagogická škola sv. Anežky v Odrách
Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků

Praxe

Renáta vystudovala gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků, kde studovala čtyři jazyky a střední pedagogickou školu. Po ukončení studia prohloubila své znalosti angličtiny i o oblast business English a přípravě ke státní jazykové zkoušce. Své znalosti jazyků uplatnila jako lektorka anglického a německého jazyka. V roce 2008 se stala učitelkou anglického jazyka v bilingvní mateřské škole Ostrčilova. Byla vyškolena v metodice Jolly Phonics, kterou začala vyučovat. Díky své praxi v oblasti výuky anglického jazyka dětí předškolního věku spolupracovala s KVIC na metodice Moving and Movie pro výuku AJ v MŠ a 1.třídě ZŠ. V roce 2016 začala působit jako English Teacher v bilingvní mateřské škole PORG Ostrava. Kromě role pedagoga v průběhu let začala působit i jako Head Teacher.

Zájmy

Renáta ráda tráví svůj volný čas na zahrádce a v přírodě. Cizí jazyky jsou její vášní, a proto se jim věnuje i ve volném čase. Ráda čte anglicky psané knihy a zajímá se o reálie anglicky mluvících zemí. Ráda poslouchá hudbu a její oblíbenou skupinou je The Rolling Stones.