fbpx
PORG Ostrava
En
POMŠ důležitá sdělení

Rozsvícení vánočního stromu

V úterý 6.12. od 15.00 hodin se venkovní areál školy před budovou družiny promění v klasický jarmark, kde si můžete zakoupit keramické výrobky z dílny naší paní vychovatelky

Číst více »
POMŠ školní akce

Bubble science

Science is fun – This is not only the name of our club. Science is really fun in our kindergarten, especially when you learn how

Číst více »
POMŠ školní akce

Happy Halloween

The last day in October was really spooky in our PORG kindergarten. The cutest witches, ghosts, skeletons and monsters had a nice party and went for

Číst více »
POMŠ školní akce

Loutkové divadlo v mateřské škole

Oslavit narozeniny s kamarády je vždy veliká zábava. A když k tomu přijedou herci s loutkami, a vtipnou pohádkou, je to paráda. Při pohádce O rytířích se báječně bavily děti i jejich učitelé.

Číst více »

Co děláme jinak

„Ne pro školu, pro život se učíme!“ To je motto naší mateřské školy, jímž se řídíme. Proto děti vedeme k tomu být samostatnou a sebevědomou osobností. Podporujeme v nich kreativitu a poskytujeme jim maximální prostor pro sebevyjádření. Děti vedeme k respektování sebe sama i ostatních. Vyvážená je míra osobní svobody a zodpovědnosti.

Bilingvní výuka

Mateřská škola PORG Ostrava je školou česko-anglickou. Výuka v českém i anglickém jazyce probíhá vyváženě, a to nejpřirozenější formou s ohledem na věk dětí. Každá třída má jednoho česky mluvícího a jednoho anglicky mluvícího pedagoga, kteří ve vzájemné spolupráci rozvíjejí děti ve všech oblastech.

Angličtina hravě a snadně

Angličtina prostupuje celým dnem, a proto se stává pro děti přirozeným komunikačním prostředkem. Děti získávají základní znalosti v oblasti slovní zásoby, výslovnosti i gramatiky. Rozvíjí také své čtenářské i grafomotorické dovednosti prostřednictvím hravé britské metody Jolly Phonics.

Podnětné prostředí

Nově zrekonstruované a vybavené prostory naší mateřské školy podněcují děti k osobnímu rozvoji, probouzejí jejich fantazii a estetické cítění. Dětské hřiště a školní zahrada poskytují dětem nesčetné možnosti objevování, tvoření a pohybového vyžití.

Individuální přístup

Efektivitu výukových metod zajišťuje kromě osobního přístupu pedagogů, také optimální počet dětí ve třídě. Menší kolektiv a zapojení asistenta do výuky umožňuje pedagogům přistupovat k dětem individuálně a tím poznávat a rozvíjet jejich specifické dovednosti.

Podpora a spolupráce

Do přátelského prostředí naší mateřské školy se děti těší. Respektujeme individuální potřeby dětí a napomáháme jejich naplňování. Vztah mezi dítětem a pedagogem je přirozený, upřímný a pozitivní. Stejně důležitý je pro nás i vztah mezi rodičem a pedagogem založený na vzájemné důvěře a respektu.

Zápis do mateřské školy