fbpx
Nový PORG Praha

1. stupeň ZŠ Praha 4

NP1 školní akce

Benefiční koncert

Ve středu 3. května od 19.00 hod. pořádá PORG již 14. BENEFIČNÍ KONCERT ve prospěch Studijního fondu Pavla Hlavinky, a to v Profesním domě MFF UK (Malostranské nám.

Číst více
NP1 školní akce

Knock out

V rámci popularizace basketbalu na naší škole proběhla v listopadu a prosinci minulého kalendářního roku na naší škole basketbalová soutěž „knock out“. Vítězi první ročníku se v kategorii

Číst více
NP1 školní akce

Velké finále Jr.NBA na Královce

Dne 8. listopadu 2022 vstoupil náš tým Nového PORGu, hájící barvy Chicaga Bulls, do Velkého finále v hale na Královce. Samotná účast v něm byla velkým úspěchem, letošní

Číst více
Základní škola Brno
NP1 důležitá sdělení

Nová základní škola Brno

PORG Brno připravuje otevření prvního stupně nové základní školy v areálu Nové Zbrojovky v moderních prostorách ZET.office v Brně. Ve školním roce 2023/24 plánujeme otevřít první, druhou a třetí

Číst více
NP1 školní akce

Včela v síti života

Dozvěděli jsme se, jak  funguje  domácnost včely a jaká je role včel v síti života. Dostali jsme  informace, jak je propojen život včel s námi. Děti prozkoumaly včelu

Číst více
NP1 školní akce

Snídaně pana Toulce

Podívali jsme  se, kde začíná cesta k nekvašenému chlebu, zkusili si z obilí vymlátit zrno a z něj pak namlít mouku. Zatímco se náš nekvašený chléb sušil, udělali jsme

Číst více

Co děláme jinak

Naši žáci denně zažívají radost z toho, co zvládli, co se jim podařilo, co se naučili. Děti vedeme k tomu, aby dokázaly spolupracovat, domluvit se, představit výsledek své práce, uměly druhým poradit, ale i radu přijmout.

Angličtina

Jsme česká škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny, kterou vyučujeme od 1. třídy. Znalosti angličtiny na PORGu měříme pomocí standardních Cambridgeských zkoušek. Žáci ZŠ dosahují úrovně PET, která dokládá úroveň angličtiny B1 (úroveň maturitní zkoušky). Předměty v angličtině vyučují aprobovaní rodilí mluvčí.

Čtenářství

Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčových informací jsou oblastmi, kterým věnujeme velkou pozornost. Podporujeme i spolupráci nad knihou se studenty z vyšších ročníků. Prvňáčci spolu s terciány každý rok spolupracují na projektu Čteme společně.

Estetické předměty v angličtině

S angličtinou se žáci setkávají také při hodinách hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Jelikož jsou naši žáci s angličtinou v každodenním kontaktu, nemají problém v tomto jazyce komunikovat. Žáci páté třídy základní školy Vás pozvou na závěrečné divadelní představení, které je celé v angličtině.

Družina a kroužky

V rámci družiny nabízíme přes osmdesát různých zájmových aktivit (sportovní, umělecké, vědecké, jazykové), a to ve dvou věkových kategoriích. Vše je zahrnuto v základním školném. 

Spolupráce s rodinou

Klíčová je pro nás úzká spolupráce s rodinou. S rodiči pravidelně komunikujeme o dění ve škole i o pokroku jednotlivých žáků. Rodiče mohou sledovat týdenní plán, který je dostupný přes rodičovský portál. Třídní schůzky organizujeme pro každého žáka individuálně. V době distanční výuky probíhají online formou.

Zápis na ZŠ Praha 4

Informace o přijímacím řízení na naše školy a podmínkách přijetí ke studiu.