fbpx
Nový PORG Praha
Tým Porgu

Čejková Ludmila

Český jazyk, španělský jazyk

Vzdělání

Univerzita Karlova, Praha, Filosofická fakulta, obor Český jazyk a literatura – španělský jazyk a literatura – Mgr.

Praxe

Vystudovala FF UK v Praze, obor český jazyk a literatura, španělský jazyk a literatura, zde také složila SSZK z oboru pedagogika a psychologie.  Vyučovala na různých typech středních škol, působila také jako výchovná poradkyně, jazyková redaktorka a externě spolupracovala s Českou školní inspekcí. Ve své pedagogické praxi klade velký důraz na výchovu ke čtenářství. V současné době učí český jazyk a literaturu na vyšším i nižším gymnáziu, českou literaturu v mezinárodním programu IB, španělský jazyk (začátečníci), stála u zrodu tradice výměn českých a španělských studentů. Pracuje jako vedoucí předmětové komise ČJL a je členkou Senior Teachers Teamu.

Zájmy

Ráda tráví čas s přáteli, cestuje po Evropě, navštěvuje divadelní představení, koncerty, výstavy.  Má ráda pěší turistiku, v zimě lyže.