fbpx
Nový PORG Praha

Pro studenty

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

1. 9. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2022

vánoční

23. 12. – 2. 1. 2023 

pololetní

3. 2. 2023

jarní

13. – 19. 3. 2023

velikonoční

6. – 10. 4. 2023

Ředitelské volno

  

  

24. – 25. 10. 2022

  

18. 11. 2022

  

21. – 22. 12. 2022

GO kurz prim

1. – 4. 9. 2022

Fresh start prim

2. – 4. 9. 2022

Školy v přírodě

  

podzimní

2. – 7. 10. 2022

letní

17. – 25. 6. 2023

lyžák sekunda

  

lyžák tercie

  

Třídní schůzky

  

nultá rodičů prim

6. 9. 2022

setkání s rodiči prim

  

sekundy, tercie, kvarty

7. 11. 2022

kvinty, sexty, oktávy

10. 11. 2022

primy a septimy

22. 11. 2022

primy, sekundy, tercie

28. 3. 2023

kvarty, kvinty, sexty, septimy

30. 3. 2023

Maturitní a imatrikulační ples

8. 2. 2023

Cultural week

5. – 9. 6. 2023

Květinová slavnost

29. 6. 2023

Školní vzdělávací plán

IB program umožňuje studentům zaměřit se na předměty, které je baví a kterým by se chtěli věnovat v budoucnosti. Zabývají se šesti předměty, které vybírají ze šesti skupin. Tři předměty studují studenti na vyšší úrovni (HL – cca 320 vyučovacích hodin za dva roky) a tři předměty na nižší úrovni (SL – cca 200 vyučovacích hodin za dva roky). Studenti si mohou dobrovolně přidat i sedmý předmět.

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách a informace k organizaci ročníkových zkoušek:

Nabízené předměty

Skupina 1 (literatura v rodném jazyce)

English Language and Literature (HL, SL)
Czech Literature (HL, SL)

Skupina 2 (druhý cizí jazyk)

French (HL, SL)
German (HL, SL)
Spanish (HL, SL)

Skupina 3 (humanitní a sociální studia)

Economics (HL, SL)
History (HL, SL)
Psychology (HL, SL)

Skupina 4 (přírodní vědy)

Biology (HL, SL)
Chemistry (HL, SL)
Physics (HL, SL)

Skupina 5 (matematika)

Mathematics (HL, SL)

Skupina 6 (umění)

Visual Art

Školné a stipendia

Roční školné v IB programu na gymnáziu Nový PORG činí pro školní rok 2022/23:

254.410,- CZK

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Školní poradenské pracoviště

Na gymnáziu nabízí své služby psycholog i metodik prevence. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Petr Knotek – školní psycholog
knotek@novyporg.cz

Miroslav Pražienka – výchovný poradce
prazienka@novyporg.cz

Simona Čábelová – metodik prevence
cabelova@novyporg.cz

Jídelna

Nový PORG provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.