fbpx
Nový PORG Praha

Pro uchazeče

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku základní školy PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s pro rok 2023/24.

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2022/23 se na základní škole Nový PORG koná jeden prezenční a jeden online den otevřených dveří:

19. ledna 2023 od 17.00 – prezenční
15. února 2023 od 18.00 – online

Prosíme o registraci účastníků v následujícím formuláři.

Pokud máte zájem o prohlídku, ozvěte se. Kontakt:

Barbora Pavelková

nabor@porg.cz

+ 420 777 923 715

Školné

Roční školné na základní škole Nový PORG činí pro školní rok 2023/24:

180.649,- Kč 

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Přihláška

Do prvních tříd v roce 2023/24 přijímáme 66 žáků. 

Doplňující informace: Barbora Pavelková, nabor@porg.cz, + 420 777 923 715.

Uzávěrka přihlášek – 1. 3. 2023

Zápis bude probíhat v sobotu 1. 4.v neděli 2. 4. 2023. Pozvánku na konkrétní termín obdržíte v průběhu března.

Zájemci o přestup do vyšších ročníků základní školy se mohou registrovat ve formuláři.

V případě, že se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat.