fbpx
Nový PORG Praha

Pro uchazeče

Den otevřených dveří

Ve školním roce 2022/23 se na gymnáziu Nový PORG konají dva prezenční dny otevřených dveří a jeden online:

23. listopadu 2022 od 17:00 – prezenční
19. února 2022 od 10.00 od 17.00 – prezenční
7. února 2023 od 18.00 – online

Prosíme o registraci účastníků v následujícím formuláři.

Pokud máte zájem o prohlídku, ozvěte se. Kontakt:

Barbora Pavelková

nabor@porg.cz

+ 420 777 923 715

Školné a stipendia

Roční školné v IB programu na gymnáziu Nový PORG činí pro školní rok 2023/24:

276.035,- CZK

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Podávání přihlášek ke studiu

PORG nabízí možnost přestoupit do dvouletého International Baccalaureate Diploma programu i externím zájemcům. Do tohoto prestižního a náročného dvouletého programu přijmeme omezený počet studentů.

Pro přijetí je nutná velmi vysoká úroveň anglického jazyka (na úrovni C1-C2 dle CEFR) a výborné dosavadní akademické výsledky. Roční školné pro IB studium činí 254 410 Kč a v Praze patří k nejnižším ze škol s podobným programem. Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice.

Přijímací řízení se skládá z angličtiny, češtiny, matematiky, 2. cizího jazyka a pohovoru s IB koordinátorem a vedením školy. Pozvánku Vám pošleme e-mailem.

Doplňující informace: Barbora Pavelková, nabor@porg.cz+ 420 777 923 715.

Uzávěrka přihlášek:
1. 3. 2023
na březnový termín
1. 5. 2023 na květnový termín

Termín přijímacích zkoušek:
9. 3. 2023 
23. 5. 2023

Zájemci o přestup do vyšších ročníků gymnázia se mohou registrovat ve formuláři.