fbpx
Nový PORG Praha

Pro uchazeče

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., obor vzdělání 79-41-K/41 pro rok 2023/24.

Na 4letém ICT gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení.

Den otevřených dveří

Ve školním roce 2022/23 se na ICT gymnáziu Nový PORG koná jeden den otevřených dveří:

1. prosince 2022 od 17.00 – prezenční

Prosíme o registraci účastníků v následujícím formuláři.

Pokud máte zájem o prohlídku, ozvěte se. Kontakt:

Barbora Pavelková

nabor@porg.cz

+ 420 777 923 715

Přijímací zkoušky nanečisto

V sobotu 21. ledna 2023 od 9.00 hodin zveme zájemce o 4leté gymnázium na přijímací zkoušky nanečisto. Vyzkoušíte si online verzi našeho školního testu z obecných studijních předpokladů. Uchazeči obdrží vyhodnocení testu včetně percentilového pořadí v daném předmětu.

21. ledna 2023 v 9.00

Školné a stipendia

Roční školné na ICT gymnáziu Nový PORG činí pro školní rok 2023/24:

170 338,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Přihláška

Do prvního ročníku 2023/24 přijímáme 26 studentů. Školní i státní část přijímaček se koná ve stejný den. Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů.

Doplňující informace: Barbora Pavelková; nabor@porg.cz; tel. 777 923 715.

Uzávěrka přihlášek:
1. března 2023

Termín přijímacích zkoušek:
13. dubna 2023 v 8.30 a 14. dubna 2023 v 8.30

Společně s elektronickou přihláškou podávejte i státní (vzor na vyplnění viz níže). Doručit nám ji můžete osobně, poštou nebo po elektronické konverzi na kontaktním místě věřené správy (Czech POINTu) emailem nebo pomocí datové schránky.

Zájemci o přestup do vyšších ročníků gymnázia se mohou registrovat ve formuláři

V případě, že se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat.