fbpx
Nový PORG Praha

Pro žáky

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

 1. 9. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2022

vánoční

23. 12. – 2. 1. 2023 

pololetní

3. 2. 2023

jarní

13. – 19. 3. 2023

velikonoční

6. – 10. 4. 2023

Ředitelské volno

  

24. – 25. 10. 2022

  

18. 11. 2022

  

21. – 22. 12. 2022

Školy v přírodě

  

celá škola

19. – 23. 6. 2023

Třídní schůzky

  

individuální

31. 10. – 11. 11. 2022

individuální

11. – 21. 4. 2023

Cultural week

5. – 9. 6. 2023

Květinová slavnost

28. 6. 2023

Školní vzdělávací plán

V našem školním vzdělávacím plánu klademe důraz na výuku na angličtiny a na četbu. Pasování na čtenáře, projekt prvňáků a terciánů Čteme společně nebo projekt Čtení pomáhá rozvíjejí čtenářské dovednosti. Naši žáci jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími, angličtinu používají jako nástroj pro další učení. Vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat chybu, ale fatální je bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku.

Hodinové dotace vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách naleznete v učebním plánu. Projděte si i seznam doporučených knížek.

Výuka angličtiny

Úroveň angličtiny měříme pomocí mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek. V páté  třídě cílíme na úroveň PET – B1.

Školné

Roční školné na základní škole Nový PORG činí pro školní rok 2022/23:

160.734,- Kč pro páté třídy
166.497,- Kč pro první až čtvrté třídy

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Školní poradenské pracoviště

Na základní škole nabízí své služby psycholog i výchovný poradce. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Adriana Nováková – školní psycholog
novakovaadriana@novyporg.cz

Petra Pohlreichová – výchovný poradce
pohlreichova@novyporg.cz

Družina

Harmonogram provozu

Družinka je ve školní dny otevřena vždy ráno od 7:30 do 8:20 a odpoledne od 13:00 do 17:30. Pouze v pátek odpoledne je provoz družinky zkrácený a zavírá se v 16:30. Vedoucím družiny je Josef Nechvátal.

Kroužky

Kroužky jsou součástí rozvrhu. Žáky, prosím, omlouvejte v systému Škola Online. Přihlašování do kroužků a družiny bude probíhat pomocí systému – Škola OnLine od pondělí 15. srpna 2022, 8.00 hod. do pátku 19. srpna 2022, 23.00 hod. Po přihlášení volte z  hlavního menu: Ostatní – Školní družina – Přehled akcí.

Nabídka kroužků a rozvrhy

Jídelna

Nový PORG provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.