fbpx
Nový PORG Praha

Pro žáky

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

 1. 9. 2022

Konec školního roku

30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2022

vánoční

23. 12. – 2. 1. 2023 

pololetní

3. 2. 2023

jarní

13. – 19. 3. 2023

velikonoční

6. – 10. 4. 2023

GO kurz šestá třída

  1. – 4. 9. 2022

Ředitelské volno

  

24. – 25. 10. 2022

  

18. 11. 2022

  

21. – 22. 12. 2022

Školy v přírodě

  

podzimní

2. – 7. 10. 2022

letní

17. – 25. 6. 2023

lyžák 7. třída

  

Třídní schůzky

  

setkání s rodiči šesté třídy

30. 9. 2022

sedmá třída

7. 11. 2022

šestá třída

22. 11. 2022

jaro

28. 3. 2023

Cultural week

5. – 9. 6. 2023

Květinová slavnost

29. 6. 2023

Školní vzdělávací plán

Vzdělávací plán na 2. stupni klade důraz na výuku angličtiny a naleznete v něm i předměty v angličtině: geography, science nebo drama. Neopomíjíme praktické dovednosti, které míří především do oblasti ICT. Naši absolventi budou umět prezentovat a budou připraveni na přijímací zkoušky na další školy.

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách:

Školné a stipendia

Roční školné na 2. stupni základní školy Nový PORG činí pro školní rok 2022/23:

166.497,- CZK

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Školní poradenské pracoviště

Na 2. stupni základní školy nabízí své služby psycholog i metodik prevence. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Petr Knotek – školní psycholog
knotek@novyporg.cz

Miroslav Pražienka – výchovný poradce
prazienka@novyporg.cz

Simona Čábelová – metodik prevence
cabelova@novyporg.cz

Jídelna

Nový PORG provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.