fbpx
Nový PORG Praha
En
Vánoční koule
NP2 školní akce

Vánoční dílny 2022

Přehled vánočních dílen: BACHATA s Mauritius & Elvira Bachata Prague BRAMBOROVÝ SALÁT se studentskou radou CLASSIC Christmas Movies DESKOHRANÍ FLORBAL předvánoční sportování FUTSAL předvánoční sportování GERMAN

Číst více
NP2 školní akce

Humanitní dýchánek: Čína současnosti

Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo ve škole další setkání z cyklu Humanitních dýchánků. Pozvání tentokrát přijala sinoložka Jitka Černošová, která se studenty diskutovala o moderní Číně, jejím vzniku,

Číst více
NP2 školní akce

Vánoční Prahou za historií a uměním

Historická vycházka za historií a umění nás tentokrát zavede na Hradčany. Uličkami Nového světa projdeme až k Loretě, abychom poté pološerem vánoční atmosféry doputovali k bráně Strahovského kláštera.

Číst více
NP2 školní akce

Bakesale tercie A

Terciánský bakesale na podporu dětské paliativní péče při FN Motol se ve středu 9. listopadu stal hlavním lákadlem velké přestávky. Všechny dobroty se podařilo prodat i sníst a na účet

Číst více
NP1 školní akce

Velké finále Jr.NBA na Královce

Dne 8. listopadu 2022 vstoupil náš tým Nového PORGu, hájící barvy Chicaga Bulls, do Velkého finále v hale na Královce. Samotná účast v něm byla velkým úspěchem, letošní

Číst více

Co děláme jinak

Náš druhý stupeň je jistota kvalitního vzdělání, kde panuje radost z objevování a kde děti zažívají úspěch. Odcházející deváťák mluví nejen skvěle anglicky, ale i dalším světovým jazykem. Má praktické počítačové dovednosti a umí prezentovat výsledky své práce. 

Výuka jazyků

Intenzivní výuka angličtiny, kterou pravidelně měříme pomocí Cambridgeského testování, směřuje k úrovni B2 v osmé třídě a C1 v deváté třídě. Od šesté třídy si studenti volí druhý cizí jazyk: němčinu, španělštinu nebo francouzštinu.

Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka

Metodu CLIL používáme v předmětech: geography, science, drama, technology and design a humanities.

Rozvoj prezentačních dovedností

Základní dovednosti získají studenti již v šesté třídě v hodinách českého jazyka i v ICT. Dále je rozvíjejí v povinném předmětu drama, který je zakončený divadelním představením. Téma je integrováno i při výuce jazyků.

Příprava na přijímací zkoušky

V posledním ročníku se v matematice a v češtině zaměřujeme na přípravu na přijímací zkoušky. Cvičíme testové strategie a dáváme studentům možnost si vše prakticky vyzkoušet.

Pokročilá počítačová gramotnost

Při práci s informačními a komunikačními technologiemi klademe důraz na rozvoj praktických dovedností. Studenti zvládají pracovat s plakáty i fotografiemi, ovládají kancelářský software Office 365 a umí psát všemi deseti i prezentovat výsledky své práce.

Přijímací řízení 22-23

Informace o přijímacím řízení na naše školy a podmínkách přijetí ke studiu.