fbpx
Nový PORG Praha

Pro studenty

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku

4. 9. 2023

Konec školního roku

28. 6. 2024

Prázdniny

podzimní

26. – 27. 10. 2023

vánoční

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

pololetní

2. 2. 2024

jarní

5. – 11. 2. 2024

velikonoční

28. 3. 2024

Ředitelské volno

  

Školní vzdělávací plán

Problematiku ICT zapojujeme do většiny předmětů. V českém jazyce čeká na studenty např. profesionální prezentace. Vedle teorie, jako jsou mimo jiné zásady a nástroje pro tvorbu prezentací, si vyzkouší i praxi po vzoru Pecha Kucha či Steva Jobse. Věnovat se budou také digitálnímu vydavatelství či tvorbě blogu. V matematice se budou věnovat např. Cryptu, 3D modelování či základům matematiky pro AI. V geografii otevřeme téma navigačních systémů GPS a Galileo a v dějepise moderní dějiny IT od roku 1843 po současnost. Pro PORG je samozřejmostí také důraz na cizí jazyky. Vedle ICT dovedností se naši studenti naučí výborně anglicky.

Hodinové dotace vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách naleznete v učebním plánu. 

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu Nový PORG činí pro školní rok 2023/24:

170 338,- Kč

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

Školní poradenské pracoviště

Na gymnáziu nabízí své služby psycholog i metodik prevence. Schůzky si domlouvejte individuálně.

Petr Knotek – školní psycholog
knotek@novyporg.cz

Miroslav Pražienka – výchovný poradce
prazienka@novyporg.cz

Simona Čábelová – metodik prevence
cabelova@novyporg.cz

Jídelna

Nový PORG provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.