Hlavní články

Většina českých studentů na Oxfordu je z Porgu

Podle posledních vydaných statistik, které každoročně vydává univerzita v Oxfordu, zde v současnosti studuje 48 studentů z České republiky. Z nich 18 studuje bakalářský program. Velmi nás těší, že více než polovinu (10) tvoří absolventi Porgu. 

Podle žebříčku The Higher Education je univerzita v Oxfordu již několik let nejlepší univerzitou na světě. Tuto pozici si univerzita drží hlavně díky své mezinárodní pověsti, špičkovému výzkumu a výjimečné výuce. Z první desítky studují absolventi PORGu ještě na Cambridge a Stanfordu.

Není divu, že pro mnohé naše studenty je studium na Oxfordu velkým snem a akademickým cílem. Přijímací řízení je však velmi dlouhodobý a náročný proces. Studenti musí nejen prokázat skvělé výsledky během svého studia, ale také psát motivační eseje a projít vstupními testy. Pokud tyto všechny požadavky splní, mohou být pozváni na interview do univerzitního kampusu. Na základě závěrečného pohovoru se univerzita rozhodne, zda studenta přijme či nikoliv. 

Proč jsou naši studenti úspěšní při přijímacím řízení na oxfordskou universitu? Našim studentům se věnujeme již od prvního ročníku na gymnáziu a výběr a přípravu na univerzitu nenecháváme na poslední chvíli. Studenti jsou pravidelně informováni, znají podmínky přijetí, a proto se nezaleknou ani těch největších výzev. 

Tento rok se na Oxbridge (označení pro Oxford a Cambridge University) hlásí ze všech našich škol celkem 15 studentů. V současné chvíli netrpělivě očekávají, zda budou pozváni na pohovory, které letos budou probíhat online. S přípravou na interview pomáhají studentům nejenom učitelé, university counselor, ale i naši absolventi, kteří na Oxfordu již studují. Pevně věříme, že i tento rok budou naši studenti úspěšní a rozšíří řady absolventů PORGu na nejlepší univerzitě světa, kde budou moci při studiu využít naplno svůj talent a potenciál.

Více se můžete dočíst také v článku od magazínu Hrot: https://www.tydenikhrot.cz/clanek/oxford-na-nejlepsi-univerzite-sveta-studuje-hlavni-program-18-cechu-porg-martin-roman

Zdroje: Oxford Statistics

Projekt Páťáci letí Evropou -Velká Británie a Irsko

Poslední úterý v měsíci patří projektu, kdy se páťáci ocitnou alespoň na chvilku v některém státě Evropy. Tentokrát přišla na řadu Velká Británie a Irsko. Jelikož jsme poprvé přicestovali do země, kde vládne monarcha, ustrojili jsme se na to tak, abychom mohli klidně posnídat i s britskou královnou Alžbětou II. Informace, zajímavosti, doplňovačky, šifry a tajenky střídaly irské tance, čaj s mlékem, piškvorky s Mr.Beanem, The Beatles či svatý Patrik. MČ

Kloboučkový turnaj 2018

V měsíci listopadu jsme se tradičně sešli na palubovce k užití si jak volejbalové, tak i mimovolejbalové zábavy. Turnaj se nám opět vydařil po všech stránkách! Bylo postaráno jak o dobrý volejbal, tak o velmi příjemné společenské setkání. Letos jsme povýšili v oblasti občerstvení, čímž rodičům, kteří občerstvení zajistili, patří veliké díky! Za rok ve sportovním na kloboučkovém turnaji na viděnou!

ib lerners profile

IB studium

Školné, na které je možné získat stipendium z našeho studijního fondu, činí 247 000,- CZK a patří k nejnižším ze škol s podobným programem.

Mise školy (Mission Statement)

Absolvent PORGu je připraven ke studiu na předních českých i zahraničních univerzitách.

To znamená, že:

pro své další studium a ve svém profesním i osobním životě aktivně využívá minimálně 2 světové jazyky, je schopen logicky myslet, kriticky vyhodnocovat informace a efektivně komunikovat, je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují zvládat nové úkoly a dosahovat akademických, profesních a osobních úspěchů.

Absolvent PORGu je sebevědomý mladý člověk vybavený pro výzvy svého profesionálního, občanského a osobního života. Jako takový:

je nezávislý, kriticky myslící, cítí spoluodpovědnost za svět, ve kterém žije, a informovaně se rozhoduje, není snadno manipulovatelný a je schopen a připraven podílet se na životě společnosti, jejíž je součástí.

Zajímavá videa o IB si prohlédněte na PORG.TV.

IB learner profile

načíst další