fbpx
Nový PORG Praha

Virtuální den otevřených dveří

Představení
školy

English & ESL

Český jazyk
a literatura

Němčina,
španělština,
francouzština
a čínština

Matematika
a fyzika

Přírodní vědy

Humanitní vědy

Tělesná výchova
a sport

Art, drama, music