fbpx
Nový PORG Praha
Tým Porgu

Ungrová Veronika

Český jazyk

Vzdělání

Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ – Mgr.
Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, obor Český jazyk a literatura – Bc.

Praxe

Veronika vystudovala český jazyk a literaturu. Veroničiným předmětem zájmu je především jazyk; naše schopnost dorozumívat se mezi sebou, sdílet myšlenky, popisovat své pocity a poznávat svět pomocí slov, protože pokud budeme jazyku lépe rozumět, pochopíme lépe i nás samotné. Zabývá se psycholingvistikou, konkrétně tématem osvojování mateřského a cizího jazyka dětmi a jeho mechanismům, ke kterým se dostala stáží v laboratoři LABELS a následnou spoluprací na projektech Psychologického ústavu AV ČR, Fonetického ústavu a Ústavu jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK, vedenými docentem Filipem Smolíkem a doktorkou Kateřinou Chládkovou. Výuce ČJL se Veronika začala věnovat již během magisterského studia, a to dobrovolnickým projektem doučování ÚČJTK FF UK během koronavirové krize, jež koordinovala, ale také něm působila jako lektorka. Za tento projekt byla Veronice udělena Mimořádná cena rektorky. Od roku 2020 působí Veronika na Novém PORGu jako vyučující českého jazyka a literatury a také jako třídní učitel.

Zájmy

Ve volném čase ráda tvoří Veronika rukama: od kresby přes malbu až po modelování a keramiku. Také ji můžete zahlédnout venku běhat s jejími psy či s knížkou v ruce a sluchátky v uších.