fbpx
Nový PORG Praha
En
NP1 školní akce

Včela v síti života

Dozvěděli jsme se, jak  funguje  domácnost včely a jaká je role včel v síti života. Dostali jsme  informace, jak je propojen život včel s námi. Děti prozkoumaly včelu pod lupou a pomocí hry si vyzkoušely, jak spolupracují dělnice. Podívali jsme  se, jak vypadá včelí úl a ukázali si, jak dlouhá je cesta od nektaru k medu. Cíle programu bylo uvědomění si významu včel pro přírodu a pochopení provázanosti života včel s životy lidí. Dále posílení pozitivního vztahu ke včelám.