Harmonogram školního roku 2020/21

1. POLOLETÍ:   1. 9. 2020 - 31. 1. 2021
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   28. 1. 2021
2. POLOLETÍ:   1. 2. - 25. 6. 2021
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   25. 6. 2021
ŠKOLA V PŘÍRODĚ: celoškolská 12. - 18. 6. 2021
  plavání 23. - 27. 11. 2020 (druháci Hotel Srní)
PRÁZDNINY: podzimní 26. 10. - 30. 10. 2020
  vánoční 23. 12. - 3. 1. 2021
  pololetní 29. 1. 2021
  jarní 22. 2. - 28. 2. 2021 (Praha 1 - 5)
  velikonoční 1. 4. - 5. 4. 2021
ŘEDITELSKÉ VOLNO:   16. 11. 2020 (pouze žáci), 21. - 22. 12. 2020 + pravděpodobně 1 den v termínu přijímacího řízení na gymnázium - dle termínu vyhlášení přijímaček upřesníme na začátku 2. pololetí
TÝDEN EXKURZÍ:    7. - 11. 6. 2021
PŘÍMĚSTSTKÉ PROJEKTY:    21. - 24. 6. 2021
TŘÍDNÍ SCHŮZKY:  setkání s rodiči pátých tříd 15. 9. 2020
    2. - 13. 11. 2020 (5. třída)
    9. - 20. 11. 2020 (1. - 4. třída)
    1. 2. - 12. 2 2021 (5. třída)
    13. - 23. 4. 2021 (1. - 4. třída)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:   středa 20. 1. 2021 od 18:00 - online
    středa 3. 2. 2021 od 18:00 - online
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA ZŠ:   1. 3. 2021, 12.00
PŘIJÍMACÍ POHOVORY NA ZŠ:   sobota, neděle 10. - 11. 4. 2021
CULTURAL WEEK:   24. - 28. 5. 2021
KVĚTINOVÁ SLAVNOST:   2. 6. 2021

Přechod na 2. stupeň

Všichni žáci přijatí do první třídy mají nárok na studium na základní škole až do devátého ročníku. Na druhý stupeň přechází automaticky. Pokud mají v průběhu studia zájem o studium na našem nebo jiném gymnázium, mohou se zúčastnit přijímacích testů a po jejich úspěšném složení přestoupit. Tato možnost se nabízí v pátém ročníku (na osmileté gymnázium). Druhý stupeň naší základní školy je zaměřen i na kvalitní přípravu na přijímací zkoušky a nabízíme specializovaný seminář - příprava na přijímací zkoušky.

Školní psycholog

Mgr. Lenka Tichotová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na psychologa například mohou obrátit studenti:

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.

S čím se na psychologa například můžou obrátit rodiče:

 • Dceři se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak jí můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že mojí dceru něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery.
 • Myslím si, že by mému synovi prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Rodičům poskytujeme základní 1-2 základní konzultace tématu zdarma. Pokud věc vyžaduje další péči, můžeme doporučit odborníky, kteří vám v řešení pomohou. Termín konzultace je vždy třeba předem domluvit.

Výchovný poradce

Petra Jindrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mohu pomoci:

rodičům:

 • zorientovat se ve výukových obtížích dítěte
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto obtíží
 • připravit (ve spolupráci s učiteli) individuální vzdělávací plán žáka
 • zorientovat se ve výchovných problémech
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto problémů
 • s orientací v nabídce ZŠ při přechodu žáka po ukončení prvního stupně naší ZŠ na druhý stupeň jiné ZŠ
 • vyhledat odbornou pomoc mimo školu

učitelům:

 • se základní orientací ve výukových/ výchovných obtížích žáka
 • se zvládáním konkrétních obtíží ve výuce / v chování + s aplikací postupů doporučených pedagogicko psychologickou poradnou přímo v hodinách
 • se stanovením dlouhodobé strategie při zvládání těchto obtíží
 • s komunikací s rodiči a odborníky mimo školu
 • s přípravou a zpracováním individuálního vzdělávacího plánu

Formy pomoci:

 • zodpovězení jednoduchých dotazů emailem;
 • jednorázová osobní konzultace;
 • opakované konzultace k nastavení postupu řešení, monitorování průběhu a dořešení problému

Akademie rodičovství

Tři nejčastější situace, které trápí rodiče. I děti.

“Proč POŘÁD jen sedíš u tabletu!” “Ty mě snad VŮBEC neposloucháš!” “Dokud nezačnu křičet NIC se neděje, ale já na ně nechci křičet!” 

Není vám to povědomé? “Rodičům, kteří přicházejí k nám do Akademie rodičovství, dělají tyto situace starosti nejčastěji” říká lektorka Katka Novotná z Akademie rodičovství. “Děti ani rodiče často nevědí, jak je řešit. Trápí se a vznikají mezi nimi bariéry. Nabízíme rodičům jiný způsob komunikace a pohled na jejich děti. Tím se naučí najít k dětem cestu.” dodává její kolegyně Iva Kyselá. 

Že má jejich práce smysl dokládají sami rodiče. “Pletl jsem si příkazy s dohodami a moje potřeby s potřebami dětí.” říká jeden z absolventů projektu. Další dodává: “Je až neuvěřitelné, jak snadné je řešit problémy, když se na ně podíváte z jiného úhlu.” 

Vzhledem k tomu, že se kurzy Akademie rodičovství loni setkaly s velkým úspěchem, můžete i letos využít tuto příležitost a osvojit si nové trendy ve výchově a vývojové psychologii. Kurzy jsou určeny především pro rodiče, kteří mají dobré vztahy se svými dětmi a chtějí, aby to tak zůstalo i v budoucnu.

Školní vzdělávací plán

Nový PORG je základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Učitelský sbor je proto složen rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.

Nový PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali rozlišit a respektovat různé role, se kterými se ve svém životě setkávají nebo budou setkávat, aby vnímali potřeby druhých i sebe sama a aby uměli spolupracovat ve skupině a týmu. Naší nejvyšší ambicí je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol mají velký náskok v angličtině, kterou se učí již od první třídy. Angličtinu jsou zvyklí používat i jako nástroj pro další učení, jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale fatální je – bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky mj. ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě žáků. Seznamy doporučených knih pro první, druhou a třetí, čtvrtou a pátou třídu. Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci věnujeme výchovám (hudební, tělesná, výtvarná, dramatická). Nemyslíme si (jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny zbytkové.

Za klíčové považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí, a umět se z nabývaných vědomostí a dovedností radovat. Navazující gymnázium má akademické ambice, základní škola je vstup do školního světa – děti nesmyslně nepřetěžujeme.

PŘEDMĚT 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem
Český jazyk 8 8 8 7 7 38
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 20
Matematika 4 4 4 5 5 22
Prvouka 1 2 3     6
Člověk ve světě       3 3 6
Workshop 1 2       3
Music     1 1 1 3
Drama     2 2 2 6
Výtvarná výchova     1 1 1 3
ICT         1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
CELKEM: 20 22 25 25 26 118

Podbarvené hodiny jsou vyučovány v angličtině. V hodinách Anglického jazyka jsou žáci děleni do skupin dle dosažené úrovně.

 

Charakterisktika školy
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Podrobné koncepce jednotlivých předmětů

Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Prvouka a Člověk a jeho svět
Matematika Workshop ICT Výtvarná výchova

Družina

družina

Harmonogram provozu:

Družinka je ve školní dny otevřena vždy ráno  od 7:30 do 8:20 a odpoledne od 13:00 do 17:30. Pouze v pátek odpoledne je provoz družinky zkrácený a družinka zavírá v 16:30.

Kontakt:

Josef Nechvátal - vedoucí školní družiny a volnočasových aktivit

e-mail: nechvatal(zavináč)novyporg.cz

telefon do školní družiny: 608 448 023 (13:00 - 17:30 hod.)

Nabídka kroužků a rozvrhy ve školním roce 2020/21:

Nabídka a rozvrh kroužků družiny otevíraných ve školním roce 2020/21 (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí).

Přehled kroužků mladší žáci a přehled kroužků starší žáci.

- Školní basketbalový tým pokračuje ve svém působení. Zájemci kontaktujte prosím vedoucí klubu Claudii Posuchovou (posuchova(zavináč)novyporg.cz). Do letošní sezóny Basket PORG vstupuje s následujícími družstvy.

- Všem milovníkům královské hry je určen ŠK PORG, který stále přijímá další zájemce především z řad dětí a mládeže. Z pohledu mládežnické základny se klub řadí mezi největší v Praze.

Omluva z kroužků:

Absence z kroužků musí být řádně omluvena.
Omluvenky odesílejte vedoucímu volnočasových aktivit - nechvatal(zavináč)novyporg.cz
(do kopie, prosím, vždy přidávejte vedoucího kroužku)

Čipový systém:

Od září 2018 je na Novém PORGu z důvodu zvýšené bezpečnosti při odchodu dětí z družiny a vydávání dětí oprávněným osobám zaveden nový vyzvedávací systém.

Přihlašování:

Přihlašování do kroužků a družiny bude probíhat přes systém - Škola OnLine od pondělí 17. srpna 2020, 8.00 hod. do pátku 21. srpna 2020, 23.00 hod. (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí)

Instrukce pro přihlašování do družiny a kroužků.

Základní principy:

Z hlediska fungování družinky je naším záměrem především její co nejužší napojení na  potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů. Doba strávená ve školní družině je cíleně a  důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů nebo dalšímu studiu v různých skupinách a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší  školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Návštěva družinky není povinnou součástí školní docházky. Pokud se k ní však žák přihlásí, stává se pro něj závaznou a případná absence musí být řádně omluvena. S návštěvou školní družinky nesouvisí další platby nad rámec stanoveného školného.

Přihlášení a docházka:

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družinky podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družinky se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole.  Vyzvedávat děti je možné vždy v době mezi jednotlivými bloky a po 16:25 již  zcela individuálně. Bez doprovodu mohou družinku opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.