Harmonogram školního roku 2021/22

1. POLOLETÍ:   1. 9. 2021 - 31. 1. 2022
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   31. 1. 2022
2. POLOLETÍ:   1. 2. 2021 - 30. 6. 2022
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   30. 6. 2022
ŠKOLA V PŘÍRODĚ: celoškolská 20. - 24. 6. 2022
  6. třída 3. - 8. 10. 2021
PRÁZDNINY: podzimní 27. 10. - 29. 10. 2021
  vánoční 23. 12. - 2. 1. 2022
  pololetní 4. 2. 2022
  jarní 7. 3. - 13. 3. 2022 (Praha 1 - 5)
  velikonoční 14. 4. - 18. 4. 2022
ŘEDITELSKÉ VOLNO:   25. - 26. 10. 2021, 20. - 22. 12. 2021 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY:  setkání s rodiči šesté třídy 1. 9. 2021
   setkání s rodiči prvních tříd 2. 9. 2021
   individuální 8. - 19. 11. 2021
   individuální 19. - 29. 4. 2022
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:   čtvrtek 20. 1. 2022 
    středa 16. 2. 2022
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA ZŠ:   1. 3. 2022, 12.00
ZÁPIS NA ZŠ:   sobota, neděle 2. - 3. 4. 2022
CULTURAL WEEK:   6. - 10. 6. 2022
KVĚTINOVÁ SLAVNOST:   28. 6. 2022

Přechod na 2. stupeň

Všichni žáci přijatí do první třídy mají nárok na studium na základní škole až do devátého ročníku. Na druhý stupeň přechází automaticky. Pokud mají v průběhu studia zájem o studium na našem nebo jiném gymnázium, mohou se zúčastnit přijímacích testů a po jejich úspěšném složení přestoupit. Tato možnost se nabízí v pátém ročníku (na osmileté gymnázium). Druhý stupeň naší základní školy je zaměřen i na kvalitní přípravu na přijímací zkoušky a nabízíme specializovaný seminář - příprava na přijímací zkoušky.

Školní psycholog

Mgr. Lenka Tichotová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na psychologa například mohou obrátit studenti:

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.

S čím se na psychologa například můžou obrátit rodiče:

 • Dceři se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak jí můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že mojí dceru něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery.
 • Myslím si, že by mému synovi prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Rodičům poskytujeme základní 1-2 základní konzultace tématu zdarma. Pokud věc vyžaduje další péči, můžeme doporučit odborníky, kteří vám v řešení pomohou. Termín konzultace je vždy třeba předem domluvit.

Výchovný poradce

Petra Jindrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mohu pomoci:

rodičům:

 • zorientovat se ve výukových obtížích dítěte
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto obtíží
 • připravit (ve spolupráci s učiteli) individuální vzdělávací plán žáka
 • zorientovat se ve výchovných problémech
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto problémů
 • s orientací v nabídce ZŠ při přechodu žáka po ukončení prvního stupně naší ZŠ na druhý stupeň jiné ZŠ
 • vyhledat odbornou pomoc mimo školu

učitelům:

 • se základní orientací ve výukových/ výchovných obtížích žáka
 • se zvládáním konkrétních obtíží ve výuce / v chování + s aplikací postupů doporučených pedagogicko psychologickou poradnou přímo v hodinách
 • se stanovením dlouhodobé strategie při zvládání těchto obtíží
 • s komunikací s rodiči a odborníky mimo školu
 • s přípravou a zpracováním individuálního vzdělávacího plánu

Formy pomoci:

 • zodpovězení jednoduchých dotazů emailem;
 • jednorázová osobní konzultace;
 • opakované konzultace k nastavení postupu řešení, monitorování průběhu a dořešení problému

Akademie rodičovství

Tři nejčastější situace, které trápí rodiče. I děti.

“Proč POŘÁD jen sedíš u tabletu!” “Ty mě snad VŮBEC neposloucháš!” “Dokud nezačnu křičet NIC se neděje, ale já na ně nechci křičet!” 

Není vám to povědomé? “Rodičům, kteří přicházejí k nám do Akademie rodičovství, dělají tyto situace starosti nejčastěji” říká lektorka Katka Novotná z Akademie rodičovství. “Děti ani rodiče často nevědí, jak je řešit. Trápí se a vznikají mezi nimi bariéry. Nabízíme rodičům jiný způsob komunikace a pohled na jejich děti. Tím se naučí najít k dětem cestu.” dodává její kolegyně Iva Kyselá. 

Že má jejich práce smysl dokládají sami rodiče. “Pletl jsem si příkazy s dohodami a moje potřeby s potřebami dětí.” říká jeden z absolventů projektu. Další dodává: “Je až neuvěřitelné, jak snadné je řešit problémy, když se na ně podíváte z jiného úhlu.” 

Vzhledem k tomu, že se kurzy Akademie rodičovství loni setkaly s velkým úspěchem, můžete i letos využít tuto příležitost a osvojit si nové trendy ve výchově a vývojové psychologii. Kurzy jsou určeny především pro rodiče, kteří mají dobré vztahy se svými dětmi a chtějí, aby to tak zůstalo i v budoucnu.

Školní vzdělávací plán

Nový PORG je základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Učitelský sbor je proto složen rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.

Nový PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali rozlišit a respektovat různé role, se kterými se ve svém životě setkávají nebo budou setkávat, aby vnímali potřeby druhých i sebe sama a aby uměli spolupracovat ve skupině a týmu. Naší nejvyšší ambicí je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol mají velký náskok v angličtině, kterou se učí již od první třídy. Angličtinu jsou zvyklí používat i jako nástroj pro další učení, jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale fatální je – bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky mj. ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě žáků. Seznamy doporučených knih pro první, druhou a třetí, čtvrtou a pátou třídu. Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci věnujeme výchovám (hudební, tělesná, výtvarná, dramatická). Nemyslíme si (jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny zbytkové.

Za klíčové považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí, a umět se z nabývaných vědomostí a dovedností radovat. Navazující gymnázium má akademické ambice, základní škola je vstup do školního světa – děti nesmyslně nepřetěžujeme.

PŘEDMĚT 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem
Český jazyk 8 8 8 7 7 38
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 20
Matematika 4 4 4 5 5 22
Prvouka 1 2 3     6
Člověk ve světě       3 3 6
Workshop 1 2       3
Music     1 1 1 3
Drama     2 2 2 6
Výtvarná výchova     1 1 1 3
ICT         1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
CELKEM: 20 22 25 25 26 118

Podbarvené hodiny jsou vyučovány v angličtině. V hodinách Anglického jazyka jsou žáci děleni do skupin dle dosažené úrovně.

 

Charakterisktika školy
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Podrobné koncepce jednotlivých předmětů

Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Prvouka a Člověk a jeho svět
Matematika Workshop ICT Výtvarná výchova

Jídelna

Nový PORG provozuje  vlastní školní kuchyni a jídelnu od 1. září 2008. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Školní kuchyně a jídelna Nového PORGu slouží primárně k zajištění oběda žákům, studentům a zaměstnancům školy. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

Kontakty

vedoucí školní jídelny Václav Krbec
e-mail jidelna(zavináč)novyporg.cz
telefon +420 773 775 973

Platby stravného

Platby služeb se provádí zálohově bezhotovostním převodem na účet školní jídelny Nového PORGu.

číslo účtu školní jídelny 3353792/0800 (variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu)

Detailní informace o frekvenci a výši splátek jsou součástí přihlášky ke stravování:

přihláška ke stravování 

pdfPřihláška ke stravování 2021/22 (pdf)

docxPřihláška ke stravování 2021/22 (docx)

Objednávky, výběr a odhlašování stravy

Zaplacením příslušné částky na účet školní jídelny je strávníkovi aktivováno jeho osobní konto a jsou mu automaticky přihlášeny zvolené služby (obědy, případně i svačiny). Tím je zároveň z vložené částky odečtena celková cena přihlášených služeb a zobrazovaná výše konta pak odpovídá zůstatku z vložených prostředků.

Pokud si chce strávník volit z nabízených variant, přihlašovat či odhlašovat stravu, případně získat  další informace o svém účtu, může tak učinit prostřednictvím objednávkového  boxu, který je umístěn přímo v jídelně nebo pomocí internetu na www.strava.cz. (Informace o přístupu ke svému kontu jsou rodičům odesílány automaticky po jeho zřízení. Pokud jste informace neobdrželi kontaktujte prosím zaměstnance školní jídelny.)

Odhlásit oběd nebo objednanou svačinu je možné nejpozději jeden den předem do 7:00 pomocí  objednávkového boxu v jídelně nebo prostřednictvím internetu. Neodhlášený oběd  je také možné vyzvednout v jídelně (nádobí netřeba – oběd Vám vakuově zabalíme).

Přeplatky

Přeplatky za  neodebranou stravu jsou strávníkům automaticky převáděny do dalšího období.  V případě odhlášení žáka či studenta ze školního stravování jsou přeplatky  vraceny převodem na účet.

Doplňkový prodej

Ve školní  jídelně byl zahájen prodej doplňkového sortimentu. V nabídce je obložené pečivo,  oplatky, vitamínové nápoje a drobné sladkosti. Rodiče, kteří mají zájem, aby  jejich děti mohly tuto službu využívat, ať prosím informují o svém souhlasu školní jídelnu e-mailem a odesláním finanční částky (ve výši dle vlastního uvážení), kterou bude mít jejich dítě pro tento účel na svém kontě k dispozici.

Jídelníček

Družina

družina

Harmonogram provozu:

Družinka je ve školní dny otevřena vždy ráno  od 7:30 do 8:20 a odpoledne od 13:00 do 17:30. Pouze v pátek odpoledne je provoz družinky zkrácený a družinka zavírá v 16:30.

Kontakt:

Josef Nechvátal - vedoucí školní družiny a volnočasových aktivit

e-mail: nechvatal(zavináč)novyporg.cz

telefon do školní družiny: 608 448 023 (13:00 - 17:30 hod.)

Nabídka kroužků a rozvrhy ve školním roce 2021/22:

Nabídka a rozvrh kroužků družiny otevíraných ve školním roce 2021/22 (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí).

Přehled kroužků mladší žáci a přehled kroužků starší žáci.

Všem milovníkům královské hry je určen ŠK PORG, který stále přijímá další zájemce především z řad dětí a mládeže. Z pohledu mládežnické základny se klub řadí mezi největší v Praze.

Omluva z kroužků:

Absence z kroužků musí být řádně omluvena.
Omluvenky, prosím, odesílejte vedoucímu daného kroužku (email naleznete v anotaci každého kroužku v systém - Škola OnLine)
(do kopie, vždy přidávejte vedoucího volnočasových aktivit - nechvatal(zavináč)novyporg.cz)

Čipový systém:

Od září 2018 je na Novém PORGu z důvodu zvýšené bezpečnosti při odchodu dětí z družiny a vydávání dětí oprávněným osobám zaveden nový vyzvedávací systém.

Přihlašování:

Přihlašování do kroužků a družiny bude probíhat přes systém - Škola OnLine od pondělí 16. srpna 2021, 8.00 hod. do pátku 20. srpna 2021, 23.00 hod. (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí)

Instrukce pro přihlašování do družiny a kroužků.

Základní principy:

Z hlediska fungování družinky je naším záměrem především její co nejužší napojení na  potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů. Doba strávená ve školní družině je cíleně a  důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů nebo dalšímu studiu v různých skupinách a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší  školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Návštěva družinky není povinnou součástí školní docházky. Pokud se k ní však žák přihlásí, stává se pro něj závaznou a případná absence musí být řádně omluvena. S návštěvou školní družinky nesouvisí další platby nad rámec stanoveného školného.

Přihlášení a docházka:

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družinky podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družinky se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole.  Vyzvedávat děti je možné vždy v době mezi jednotlivými bloky a po 16:25 již  zcela individuálně. Bez doprovodu mohou družinku opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.