fbpx
Nový PORG Praha
NP2 důležitá sděleníNP1 důležitá sděleníNPG důležitá sdělení

Matematická olympiáda

Více na oficiálních stránkách

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol. Tato stránka obsahuje informace o pořádání školních kol a obvodního kola v rámci Prahy 4 pro věkové kategorie žáků základních škol, tedy pro kategorie:

  • pro žáky 5. tříd ZŠ
  • pro žáky 6. tříd ZŠ a prim 8letých gymnázií
  • pro žáky 7. tříd ZŠ a sekund 8letých gymnázií
  • pro žáky 8. tříd ZŠ, tercií 8letých gymnázií a prim 6letých gymnázií
  • pro žáky 9. tříd ZŠ, kvart 8letých gymnázií a sekund 6letých gymnázií

Ve školním roce 2022/2023 probíhá 72. ročník Matematické olympiády.

Školní (domácí) kola

V září jsou na všechny školy rozesílána zadání školního kola kategorií Z5 až Z9. Součástí zaslaných informací jsou i veškeré potřebné termíny a další upřesňující údaje. Školy, které toto zadání neobdržely, si je mohou stáhnout z webových stránek Matematické olympiády pro základní školy.

Termíny školních (domácích), okresních a krajských kol MO v roce 2022/2023:

kategorie 1. kolo (domácí) 2. kolo (okresní/obvodní) 3. kolo(krajské)
1. trojice úloh 2. trojice úloh
Z5 16. 11. 2022 9. 1. 2023 St 25. 1. 2023
Z6, Z7, Z8 16. 1. 2023 3. 3. 2023 St 12. 4. 2023
Z9 16. 11. 2022 9. 1. 2023 St 25. 1. 2023 Út 28. 3. 2023

O komentář k opravě si organizátoři mohou napsat prostřednictvím e-mailu: pudivitr@novyporg.cz

Obvodní kolo pro Prahu 4

Po vyhodnocení odevzdaných prací školního kola pověřený organizátor zašle potřebné podklady obvodní komisi MO – organizátorovi obvodního kola. Žádáme o zaslání všech podkladů podle článku 10, odst. 4 Organizačního řádu MO. Tedy především o:

  • pořadí všech soutěžících s uvedením počtu dosažených bodů
  • jmenný seznam, úplné adresy a opravené protokoly úspěšných řešitelů navržených k postupu do obvodního kola
  • stručné hodnocení školního kola

Vše zašlete buď elektronicky na pudivitr(at)novyporg.cz nebo v papírové podobě na adresu::

Petr Pudivítr
Nový PORG
Pod Krčským lesem 25
142 00 Praha 4 – Krč

Požadované materiály musí být zaslány v následujících termínech (na pozdě došlé práce nebude brán zřetel)::

  • pro kategorie Z5 a Z9 je posledním termínem pátek 13. 1. 2023
  • pro kategorie Z6, Z7 a Z8 je posledním termínem pátek 31. 3. 2023

Na základě zaslaných podkladů obvodní komise MO vybere nejlepší řešitele, kteří budou pozvání do obvodního kola. Propozice a pozvánky budou na školy včas zaslány.

Obvodní kolo kategorií Z pro Prahu 4 proběhne vždy v budově Nového PORGu, Pod Krčským lesem 25 (viz Základní údaje).

Kontakt na organizátora obvodního kola MO pro Prahu 4:

Petr Pudivítr
Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, 142 00 Praha 4 – Krč
pudivitr@novyporg.cz

NP2 školní akce

PORGMUN 2023

Od čtvrtka 30. března do neděle 2. dubna se koná 10. ročník konference PORG Model United Nations. Konference se připravuje 11 měsíců a je 100% vedena a organizována studenty, kteří

Číst více »