fbpx
Nový PORG Praha
NPG důležitá sdělení

Semináře pro kvintu a sextu ve školním roce 2023/2024

Art seminář – Olga Vršková

Každý den je nová šance. Nepřestávej makat a možná něco přijde.“ Harvey Pekar (mj. autor komiksové série American Splendor)
Vyzkoušej experimentální výtvarné techniky zakořeněné v praxi (nejen) současného umění. Vytiskni suchou jehlu, linoryt, monotyp, vytvoř instalaci, konstruuj, modeluj, sochej, pracuj se světlem, přírodními materiály, otiskem. Nauč se triky, které tě posunou v kresbě i malbě. Nestarej se o talent, uč se budovat tvůrčí proces. To vše při poslechu jazzové hudby v Art room nebo v galeriích. Co si v semináří osvojíš, v budoucnosti využiješ při studiu IB Visual Arts, nebo jen tak pro sebe a radost z tvorby.

Chapters on Economics, Business and Finance – Martin Sotona

During the seminar, you will be introduced to basic concepts from the realm of economics, business and finance. The selected topics will cover a wide variety of issues, such as demand and supply, inflation, unemployment, recession, globalisation, profits and the functions of money. The seminar will be based on different audio-visual extracts with a follow-up discussion. The objective of the seminar is to understand current economic topics presented in the media and on the Internet on a daily basis.
If you are interested in taking an IB economics course in Septima, then this seminar is an ideal prerequisite which will help you to excel at the course.

Dějiny umění – Jitka Reischigová

Jedná se o teoretický seminář mapující dějiny výtvarného umění (malba, sochařství, architektura) od starověku po druhou polovinu 20. století.
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit u studentů znalosti dějin výtvarného umění, seznámit je s tvorbou významných tvůrců, hlavními proudy ve výtvarném umění a stěžejními díly a stavbami, jakož i propojit rámcově učivo s dějinami literatury a hlavními historickými událostmi dějinných epoch a rovněž vybudovat „obrazárnu v hlavě“ jako specifický typ vědomostní kotvy.

Deskriptivní geometrie – Jakub Kašpar

V semináři se seznámíme se základními metodami zobrazení trojrozměrného prostoru do roviny. Vysvětlíme si základní principy Mongeova promítání a pravoúhlé axonometrie a naučíme se v nich rýsovat nejrůznější prostorové objekty a situace – od jednoduchým konstrukcí přímek a rovin až po zobrazení a řezy hranolů, jehlanů, válců a dalších těles. Kromě toho si ukážeme základní vlastnosti a konstrukce některých křivek, které budeme pro tyto úlohy potřebovat – naučíme se rýsovat třeba elipsu, hyperbolu anebo šroubovici.
Seminář je určený pro studenty, kteří uvažují o studiu technických oborů na vysokých školách (architektury, stavitelství, strojírenství apod.), a také pro všechny zájemce o geometrii a matematiku.

Klasická latina – Tereza Samková

Na semináři se seznámíme s latinskou terminologií, základním systémem skloňování a časování (jako základ gramatiky a lexika evropských jazyků). Vhodné pro studenty španělštiny a francouzštiny (ale nejen!).
Dozvíte se kulturně-historické souvislosti. Poslechneme se písničky. 🙂
Ukázky autentických textů.
Pro zájemce – slovní zásoba či náznak terminologie potřebné k oborovému studiu (materiál z lékařské latiny/řečtiny).
Prostě klasická latina, klasicky…

Media and Mass Communication: Exploring the intersection of Media and Culture – Brennan Ehret

Have fun exploring how media effects culture!
We will look at how types of media effect culture with major events (war, music and politics…etc.) and influences society through meaning-making (media campaigns, influencers and more).
We will do this through investigations of various media types: social media, words (print), photos, audio (podcasting), video (YouTube and streaming), and film (cinema).
The class will participate in group and individual research discussions to understand the world around them.

Otevřená laboratoř – Miroslav Pražienka

Volitelný seminář pro kvintány a sextány, kteří:
– chtějí chemii poznat více „zblízka“
– rádi nad věcmi přemýšlí
– mají zájem o pokusy barevné, hořlavé, bublající a zároveň zajímavé a bezpečné
– se v některých částech chemie (názvosloví, výpočty.) necítí úplně silní a chtěli by se posunout „výš“
– cítí nedostatek laboratorních cvičení během běžných hodin chemie/biologie
– se nebrání myšlence pustit se do chemické olympiády
– dokáží najít své místo v týmu při skupinové práci
Předmět je koncipován na praktické doplnění, prohloubení a rozšíření chemických témat vyučovaných v běžných hodinách.

Praktická biologie – Natálie Glanc

Seminář Praktická biologie vám pomůže objevit biologii všude kolem vás. Ukáže nám, že se skrývá v těch nejběžnějších procesech našeho života a že je všechno, jen ne nudná.
Prozkoumáme ji v laboratoři při izolaci DNA, kultivaci bakterií či pitvání drobných živočichů. Podíváme se na ní venku při sledování lišejníků, poznávání rostlin, pozorování chování hmyzu a vysvětlování ekologických vztahů. Vytvoříme si vlastní akvaponickou soustavu a vypěstujeme si čerstvou zeleninu přímo v laboratoři. Zaměříme se i na vlastní tělo při nácviku první pomoci, simulace krevní transfuze, při studiu prevence a léčby běžných chorob, zdravotních aspektů cestování a při výrobě přírodní kosmetiky. Budeme diskutovat o genetických modifikacích, ochraně živočichů a nasimulujeme si WHO konferenci. A mnoho dalšího – užitečného a praktického.

Programování – Milan Kratochvíl

Seminář je určen zájemcům o získání základů programování, které jsou potřebné pro pozdější práci v jakémkoliv programovacím jazyku či prostředí. Seminář bude užitečný pro zájemce o pozdější studium informatiky a doporučujeme ho také všem, kteří přemýšlí o studium na jakékoliv VŠ přírodovědného, technického či ekonomického směru, kde obvykle nějaký druh programování figuruje jako jeden z předmětů. Náročnost i konkrétnější zaměření semináře budou uzpůsobeny zkušenostem přihlášených studentů.

Seminář tvůrčího překladu a tvůrčího psaní

Umíte anglicky? Ano. Umíte česky? Ano. Umíte překládat? Hm…
Seminář je určen studentům, kteří chtějí tvůrčím způsobem zkoumat vztahy mezi angličtinou a češtinou. Rádi by si vyzkoušeli překlady uměleckých textů, bádali nad tím, co funguje v angličtině a co nejde použít v rodném jazyce. Zjišťovali, jak přeložit frazémy, ale i vulgarismy. Chtěli by poznat úskalí titulkování filmů. Dozvědět se, v čem tkví úspěch českého překladu Harryho Pottera (i Rowlingová byla spokojena).
Účastnící semináře budou také systematicky prohlubovat a rozvíjet své schopnosti písemného vyjadřování a tvůrčího psaní. Náplní semináře bude také práce s různými literárními postupy v beletrii, v próze i poezii, rozbory textů, roz-bory překladů, psaní vlastních textů, vlastních překladů. Seminář bude veden profesionálním překladatelem a profe-sionálním spisovatelem. Uspořádáme autorské čtení. Kritériem prospěchu v semináři je aktivní účast v hodinách a splnění předepsaných povinností (překlady, texty apod.).

Street workout – Dan Taras

Seminář je určen pro studentky a studenty, které zajímá zdravé posilování s vlastní vahou těla. Kromě rozvoje síly budou tréninky zaměřeny na rozvoj obratnosti a flexibility. Jedná se tedy o komplexní cvičení, jehož benefity lze využít v jakémkoliv sportu. Součástí semináře jsou základní informace o zdravém rozcvičení a závěrečném strečinku, stravování a sestavování tréninkového plánu. Tréninky budou probíhat primárně na novém workoutovém hřišti v areálu naší školy.

World Religions – Maike Urban

Religion, or spirituality, is an integral part of any civilization, old or young. May it be gods, love or money, we all be-lieve in things. Many of us seek knowledge and meaning beyond what is offered to us through science or what is easily explainable.
This seminar will start with ancient religions in Egypt, Greece and Rome, and further explore the big five religions: Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam. After that, there is Sikhism, Bahai, Scientology, Satanism – the list is endless, so we can choose. We will look at religion through short texts, movies, we will visit holy places in Prague (for example a mosque) and invite guest speakers from various faiths to share with us their take on their religion.

Záhadné a tajemné v dějinách – Václav Čada

V rámci výběrového semináře se zaměříme na různé události dějin, které zůstávají stále nejasné, záhadné a možná I tajemné. Pokusíme se na ně podívat prizmatem vědecké práce historika a oddělit fakta od fikce, pokud to tedy bude možné. Kromě toho se zaměříme i na historické zajímavosti Prahy a nejbližšího okolí. Součástí semináře bude I vlastní výzkum se záměrem doplnit některá neznámá místa dějin z našeho okolí. Seminář je určen především pro studenty, kteří se nebojí vlastní tvůrčí práce a nezaleknou se ani temných míst dějin.

 

Změna vyučujících vyhrazena

NP2 školní akce

PORGMUN 2023

Od čtvrtka 30. března do neděle 2. dubna se koná 10. ročník konference PORG Model United Nations. Konference se připravuje 11 měsíců a je 100% vedena a organizována studenty, kteří

Číst více »