fbpx
Nový PORG Praha
NPG důležitá sdělení

Úspěšné týmové MaSo

Naši studenti se zúčastnili matematické soutěže MaSo pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. V soutěži, kterou organizují studenti a přátelé Matematicko-fyzikální fakulty UK, nejde jen o pouhé řešení příkladů, ale také o týmovou spolupráci a hledání společné strategie hry. Naše dva týmy vybojovaly v budově Matfyzu za účasti 36 týmů 10. a 3. místo. Gratulujeme!