Profil školy

Mise školy

Absolvent Nového PORGu je připraven ke studiu na předních českých i zahraničních univerzitách.

To znamená, že:

  • pro své další studium a ve svém profesním i osobním životě aktivně využívá minimálně 2 světové jazyky,
  • je schopen logicky myslet, kriticky vyhodnocovat informace a efektivně komunikovat,
  • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují zvládat nové úkoly a dosahovat akademických, profesních a osobních úspěchů.

Absolvent Nového PORGu je sebevědomý mladý člověk vybavený pro výzvy svého profesionálního, občanského a osobního života.

Jako takový:

  • je nezávislý, kriticky myslící, cítí spoluodpovědnost za svět, ve kterém žije, a informovaně se rozhoduje,
  • není snadno manipulovatelný a je schopen a připraven podílet se na životě společnosti, jejíž je součástí.

pdf  School profile

Základní údaje

NOVÝ PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4 - Krč, 142 00

Ředitel společnosti PORG Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(zavináč)porg.cz
Ředitel Nového PORGu Karel Lemfeld 
tel: (+420) 776 239 694
email: lemfeld(zavináč)novyporg.cz
Telefon office +420 244 403 650, +420 777 203 026
e-mail office info(zavináč)novyporg.cz
Číslo účtu 221133245 / 0300
REDIZO 600006018
IZO 000550591
IČO 25698117
ID datové schránky  r43jd43

pdfŠKOLNÍ ŘÁD pdfProhlášení o ochraně osobních údajů

Právní subjektivita a zřizovatel

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Spolek PRO GYMNÁZIUM, spolek registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky

Zařazení školy do sítě škol

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazuje osmileté reálné gymnázium, Praha 8, Lindnerova, do sítě soukromých středních škol od 1. 9. 1990." (dopis MŠMT ČR ze dne 5. 6. 1990, č.j. 17659/90-02)

PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT po celou dobu své existence od roku 1990. Tj. například všechna námi vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vysvědčení z kterékoli jiné střední školy v České republice.

Typ poskytovaného vzdělání

Obor gymnázium
Kód oboru 79-41-K/81
Zaměření všeobecné
Počet studentů a žáků celkem 348
Forma studia denní
Doba studia 8 let

Školné a stipendia

Roční školné na gymnáziu Nový PORG činí pro školní rok 2022/23:

  • 156.994,- CZK

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Škola tvoří  stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši. Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do tohoto fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena na 1.200.000,- Kč, konkrétně se jedná o souhrn základu daně obou rodičů, resp. výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. V případě, že PORG navštěvuje více dětí z jedné rodiny, může být stipendium uděleno i při vyšším souhrnném příjmu. Stipendijní fond uděluje stipendia ve výši až 90% školného. Pokud se Vaše finanční situace zhorší v průběhu studia, může být stipendium uděleno od data takové změny. Pokračování ve studiu tak v případě nezávisí na Vaší aktuální finanční situaci. O stipendium je možno požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu.

Při řízení o stipendiu bude PORG vyžadovat mj.:

  • vyplnění žádosti o udělení stipendia
  • jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů
  • kopii daňového přiznání obou rodičů či jiných výdělečně činných osob žijících s dítětem ve společné domácnosti

Studijní fond si může vyžádat další podklady a informace, které považuje za potřebné pro své rozhodnutí.

Na našich školách pobírá sociální stipendia více než 200 dětí.

Školská rada

Za zřizovatele Jan Herman, Alexej Štěrba, Monika Kdolská
Za učitele Jan Bukovský, Martin Janda, Zdeněk Navrátil
Za rodiče Helena Ondryášová, Jana Karakolevová, Šárka Volešová

pdfJednací řádpdfZápis 2016_1 ustavující schůze

Lidé

Vedení školy

Interní učitelé

Externí učitelé

Ostatní zaměstnanci