Tomáš Černý

Vzdělání

1997 - 2002 Ekonomická fakulta VŠB TU, Ostrava - obor finance
2002 Universitat zu Koln, stipendijní obor Erasmus
2001 PedF OU, Ostrava - doplňující pedagogické studium
2000 Wirtschaftuniversitat Wien, letní akademie
1993 - 1997 Gymnázium s rozšířenou výukou jazyků

Doplňkové vzdělání

2005 mezinárodní zkouška Kleines Deutsches Sprachdiplom (C2)
1999 mezinárodní zkouška Zentrale Mittel stufeprufung Deutsch (C1)
1998 všeobecná jazyková zkouška z němčiny

Praxe

2006 - Jazyková škola Hello, výuka německého jazyka, examinátor mezinárodních zkoušek z němčiny Goethe Institutu
2003 - 2004 lektor jazykových kurzů a metodických seminářů pro učitele němčiny v rámci projektu MŠMT JAME, Ped. centrum Ostrava
2003 - lektor didakticko-metodických seminářů pro učitele němčiny při Ped. centru Ostrava, pro NIVD Ostrava
2002 - lektor didakticko-metodických seminářů němčiny pro učitele němčiny při KVIC Nový Jičín
2002 - 2005 lektor, jednoleté pomaturitní studium, Cloverleaf Ltd., Ostrava
1999 - 2004 lektor, jednoleté pomaturitní studium, Akademie J. A. Komenského, Ostrava

Odborná činnost

2011 - 2013 autor nového vydání učebnicové řady němčiny pro SŠ - Direkt Neu
2010 autor českého vydání cvičebnice němčiny Maturita-němčina-vyšší úroveň obtížnosti, nakladatelství Enigma
2010 - hodnotitel státní maturitní zkoušky z němčiny
2009 - školitel učitelů němčiny pro získání cerifikátu Hodnotitele pro státní maturitní zkoušku z němčiny CERMAT, externí spolupracovním CERMATu pro německý jazyk
2005 - člen metodiků německého jazyka s celostátní působností SGUN

Zájmy

cestování, literatura, turistika, mé zaměstnání