Veronika Ungrová

Vzdělání

2019 - dosud FF UK, Praha - Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ
2015 - 2019 FF UK, Praha - Český jazyk a literatura

Praxe

2020 - dosud

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK - tvorba korpusu CHILDES

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK - dobrovolnické doučování českého jazyka (koordinátorka projektu a lektorka)

2020 - dosud SPEAKin LAB - členka výzkumné skupiny vedené Dr. Kateřinou Chládkovou
2019 - dosud Fonetický ústav FF UK - asistentka výzkumu, spolupráce na výzkumu Dr. Kateřiny Chládkové
2018 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK - sběr materiálů pro výzkum Dr. Jana Chromého v rámci předmětu Práce s empirickými daty
2018 - dosud Psychologický ústav AV ČR, Praha - Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií, asistentka výzkumu, spolupráce s Dr. Filipem Smolíkem
2017 - 2020 Vydavatelství Mafra Praha - jazyková redaktorka, manažerka korektorny
2017 - 2018 Psychologický ústav AV ČR, Praha - Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií, odborná stáž

Zájmy

Mým předmětem zájmu je jazyk; naše schopnost dorozumívat se mezi sebou, sdílet myšlenky, popisovat své pocity a poznávat svět pomocí slov, protože pokud budeme jazyku lépe rozumět, pochopíme lépe i nás samotné. Zabývám se psycholingvistikou, konkrétně tématem osvojování mateřského a cizího jazyka dětmi a jeho mechanismům, a pracuji na výzkumných projektech v laboratoři LABELS. Další oblastí, jíž se zabývám, je didaktika českého jazyka a komunikační výchovy a rozvoj čtenářské gramotnosti u nejmenších čtenářů. Ve volném čase ráda tvořím rukama: od kresby přes malbu až po modelování a keramiku.